Kako potpisati menadžerski i kolektivni ugovor u svoju korist – Edukacije – Altius

Jednodnevna edukacija

Kako potpisati menadžerski i kolektivni ugovor u svoju korist

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 25.4.2012.

Svojim dolaskom ostvarujete 5% popusta!

I još: na trošak seminara ostvarujete poreznu olakšicu i to čak do 70%!

Prijavite se i otkrit ćemo vam koju rečenicu svakako morate imati u svojem menadžerskom ugovoru!

Trebate potpisati menadžerski ugovor, a ne znate kako se možete osigurati? Znate li što bi bilo dobro da sadrži kolektivni ugovor kojeg potpisujete? Zašto da to naučite prekasno, kad je vaš potpis već na papiru i shvatite da vam ugovor ne ide u korist?
Na edukaciji 25. travnja obradit ćemo i jedne i druge ugovore. Naučit ćemo koja je razlika između menadžerskog ugovora i ugovora o radu i kako su poslodavac i menadžer povezani tim ugovorima.
Znate li da se Zakon o radu primjenjuje na prava i dužnosti direktora i uprave u slučaju prestanka ugovora o radu?
Drugi dio radionice, o kolektivnim ugovorima, zanimat će voditelje kadrovskih i pravnih službi i sindikate - odgovorit ćemo na pitanja što treba potpisati i koji je to pravni propis koji se primjenjuje na kolektivne ugovore, a kada se kolektivni ugovor kao propis primjenjuje na nas.

Sadržaj edukacije:

 • što se regulira menadžerskim ugovorima
 • tko i kada sklapa menadžerski ugovor
 • što mora sadržavati menadžerski ugovor
 • kako se određuje otpremnina
 • pravna pozicija direktora i članova uprave u odnosu na članove društva i nadzorni odbor
 • sporna pitanja menadžerskog ugovora
 • može li se menadžer s ugovorom rasporediti na druge poslove; ako se može, kad je to
 • zabrana konkurencije
 • izmjene i raskid menadžerskog ugovora
 • odnos menadžerskog ugovora i ugovora o radu
 • treba li sklopiti oba ugovora?
 • kako se Zakon o radu primjenjuje kod direktora, a kako kod drugih razina menadžmenta
 • što se regulira kolektivnim ugovorima, tko ih sklapa i kada
 • kolektivni ugovor kao izvor radnog prava i njegova primjena
 • proširena primjena kolektivnog ugovora
 • vrste kolektivnih ugovora
 • moramo li poštivati ono što kolektivni ugovor propisuje
 • oslobođenje od primjene kolektivnog ugovora
 • kolektivni radni sporovi - stranke i postupak razrješavanja

Edukacija je namijenjena:

 • menadžerima
 • članovima uprava (direktorima) društava
 • voditeljima odjela ili drugih organizacijskih oblika poslodavaca koji se u svome svakodnevnom radu služe propisima radnog prava, sastavljaju i pripremaju menadžerske ugovore (voditeljima kadrovskih službi)
 • vlasnicima privatnih poduzeća
 • zainteresiranima koji na bilo koji način dolaze u doticaj s problematikom koja se obrađuje na radionici

Nakon edukacije svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
19.12.2011.
Zagreb
29.2.2012.
Zagreb
25.4.2012.
Zagreb