mr. sc. Igor Kaluđer – Predavači – Altius

mr. sc. Igor Kaluđer

Rođen 1979. u Osijeku. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirao ekonomiju na Sveučilištu u Bolonji. Trenutno je doktorant na Fakultetu organizacije i informatike. Višegodišnje iskustvo u upravljanju kreditnim rizikom, posebno u modeliranju kreditnog rizika, stekao je u Raiffeisen banci i u Zagrebačkoj banci na poziciji direktora modeliranja kreditnog rizika. Trenutno je direktor tvrtke Sunoptos gdje se bavi poslovnom analitikom. Koautor je knjige "Kompetitivna analiza". Predavač je na kolegijima iz područja sustava podrške odlučivanju i upravljanja rizicima u nekoliko visokih škola. Održao je više od 50 poslovnih seminara, objavio 40 stručnih članaka te nekoliko izlaganja na međunarodnim konferencijama iz područja kvantitativne analize, sustava potpore odlučivanju i analize rizika. Član je pobjedničkog tima na europskom Big Data Hackathonu koji su u Bruxellesu organizirali Europska komisija i Eurostat.