Jasna Rilović, dipl. soc. ped. – Predavači – Altius

Jasna Rilović, dipl. soc. ped.

Konzultant za ljudske resurse. Nakon dugogodišnjeg iskustva na rukovodećim pozicijama u odjelima ljudskih resursa, 2014. godine osniva vlastito poduzeće Human Capital d.o.o., koje ima za cilj poduzećima kreirati “HR po mjeri”.  Svojim stručnim znanjem i iskustvom pomaže kompanijama uvesti najbolju HR praksu primjenjujući najbolja svjetska iskustva. Znanje i iskustvo je stjecala u internacionalnim kompanijama (Renault Nissan Hrvatska , Abbott Laboratories, PharmaS, Ra-Lu, Lura grupacija). Po struci je socijalni pedagog, s dodatnim znanjem samostalnog računovođe.