Katarina Tonković Pigac, dipl. iur. – Predavači – Altius

Katarina Tonković Pigac, dipl. iur.

Rođena u Karlovcu 1979. Nakon završene osnovne i srednje škole u Zagrebu, upisuje Pravni Fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Završetkom pravnog faukteta započinje s radom u odvjetničkom uredu, gdje i danas radi. Trenutno je doktorant Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na smjeru Trgovačko pravo i pravo društava. Tijekom rada u odvjetništvu zastupa strane i domaće stranke u građanskim i upravnim postupcima pred sudovima i nadležnim tijelima RH. Savjetuje i omogućava ostvarivanje prava iz području radnog zakonodavstva, prava iz sustava mirovinskog i socijalnog osiguranja te trgovačkog i ugovornog prava. Značajan dio radnog vremena provodi pručavajući sudsku i znanstvenu praksu vezanu uz područja rada. Na taj način održava potrebnu ravnotežu između teorije i prakse s ciljem postizanja najboljih rezultata svog rada. U području interesa su joj trgovačko pravo i pravo društava, radno i socijalno pravo te osobito izvansudski načini rješavanja sporova-medijacija. Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima i seminarima.