Prijava na edukaciju – Altius

Prijavnica
za edukaciju

Odabrana edukacija

PRAKTIČAN RAD NA STUDIJU SLUČAJA – Kreiranje Dashboarda i postavljanje KPI kroz Qlik Sense BI

Zagreb, 1. prosinca 2021. u 08:30

Vaši podaci

Vaša tvrtka