Aida Hodžić – Predavači – Altius

Aida Hodžić

Eurotrade d.o.o.

Rođena 1979. godine u Zagrebu. Završila preddiplomski studij Ekonomije poduzetništva na veleučilištu Vern, te završava diplomski Upravljanje poslovnim komunikacijama, na istom veleučilištu. Od 2003. godine zaposlena je u Eurotrade-u d.o.o. u veleprodaji. U istom poduzeću preuzima odjel kontrolinga. Područja interesa su: upravljanje, kontroling, prodaja.