Kontakt – Altius

Kontakt

Altius savjetovanje d.o.o.

Sjedište:

Altius savjetovanje d.o.o.
Ivane Brlić Mažuranić 24
10000 Zagreb

Ured:

Altius savjetovanje d.o.o.
Dragutina Domjanića 25
10000 Zagreb

OIB:
86250853042

Telefon/fax:
+385 1 4852 762

E-mail:
info@altius.hr

Transakcijski račun:
IBAN HR9323600001101963510 otvoren kod Zagrebačke banke d.d.

Članovi Uprave:
Andreja Švigir, direktor
Snježana Kolombo, član društva

Subjekt je upisan u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080610266. Temeljni kapital u iznosu od HRK 20.000,00 uplaćen je u cijelosti.

Poslovno učilište Altius

Sjedište:

Poslovno učilište Altius
Dragutina Domjanića 25
10000 Zagreb

OIB:
59145605766

Telefon/fax:
+385 1 4852 762

E-mail:
uciliste@altius.hr

Transakcijski račun:
IBAN HR1723600001102641259 otvoren kod Zagrebačke banke d.d.

Ravnateljica:
Andreja Švigir

Subjekt je upisan u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 081118324.