Daria Popović, dipl. ing. mat – Predavači – Altius

Daria Popović, dipl. ing. mat

Kanaan d.o.o.

Rođena u Našicama. Završila financijsku i poslovnu matematiku na PMF-u u Zagrebu 2009. godine i stekla naziv inženjera matematike. Započela je radnu karijeru kao profesorica matematike i računalstva, ali ju je inženjerski duh u potrazi za nečim drugim odveo u ekonomske vode. Tako je otkrila kontroling kao multidisciplinarni izazov i na Poslovnom učilištu Altius upisala i završila jednogodišnje školovanje čime je stekla zvanje kontroling menadžera. Prošla je edukaciju “Management Training for Chief Financial Officers” na Joint Vienna Institutu. Radi kao direktorica kontrolinga u proizvodnom poduzeću Kanaan d.o.o., gdje je i provela uvođenje i implementaciju kontrolinga. Bila je urednica srednjoškolskog matematičkog časopisa Playmath, kao i autorica nekoliko članaka u istom.

Reference predavača

u Altius savjetovanju