mr. sc. Dubravka Maras – Predavači – Altius

mr. sc. Dubravka Maras

Rođena 1963. u Zagrebu. Magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je završila i dodiplomski studij. Radno iskustvo stjecala radeći na poslovima vanjske trgovine i međunarodnog poslovanja. Radi kao direktorica poslovne jedinice PJ Slobodna zona Zagreb, Zagrebački holding d.o.o. Predmet interesa su joj međunarodno poslovanje te poslovanje slobodnih zona. Predaje na Visokom učilištu VERN međunarodno poslovanje i upravljanje projektima.