Filip Kanić, dipl. oec., univ. spec. oec. – Predavači – Altius

Filip Kanić, dipl. oec., univ. spec. oec.

Zaposlen je kao Assistant Manager u poreznom odjelu društva LeitnerLeitner u Hrvatskoj. Posjeduje više od 6 godina iskustva u poreznom savjetovanju, uključujući porez na dobit, transferne cijene, PDV, kao i u ostalim područjima domaćeg i međunarodnog poreznog prava. Filip je diplomirao poslovnu ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i završio poslijediplomski specijalistički studij iz područja računovodstva i poreza na istom fakultetu. Radio je kao porezni savjetnik u društvu Deloitte prije dolaska u LeitnerLeitner. Radio je na različitim poljima poreznog savjetovanja poput međunarodnog poreznog strukturiranja, due diligence-a i transfernih cijena.