prof. Koraljka Skoko Hubej – Predavači – Altius

prof. Koraljka Skoko Hubej

Rođena u Zagrebu. Završila Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1990. Od 1990. do 1997. radi kao profesor matematike i informatike u VI. Gimnaziji u Zagrebu. Već 16 godina vlasnica je Centra za poduke i edukacije MAT koji se bavi edukacijama i podukama za ekonomiste iz područja: matematika za ekonomiste, poslovna statistika i ekonometrija, poslovne financije i investicijska analiza te upravljačko računovodstvo i analiza financijskih izvještaja. Područja stručnog interesa: linearno programiranje, teorija igara, optimalno upravljanje s primjenama u ekonomiji, ekonometrija, kvantitativne metode.