dr. sc. Leo Mršić – Predavači – Altius

dr. sc. Leo Mršić

Diplomirao je na temi iz osiguranja na Katedri za vanjsku trgovinu na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, magistrirao na temi iz primjene naprednih analitičkih metoda u poslovanju na Katedri za informatiku istog fakulteta te doktorirao iz područja informacijskih znanosti na temu modeliranja sustava za podršku odlučivanju u složenim tržišnim uvjetima na katedri za informatologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Dodatno se usavršavao na Oracle akademiji na projektiranju informacijskih sustava, administraciji baze podataka i BI rješenja. Izabran u nastavno zvanje profesor visoke škole, nositelj je kolegija na Visokoj školi financija i prava Effectus Zagreb (Upravljanje poslovnim rizicima) i na Visokoj školi za primijenjeno računarstvo Algebra Zagreb (Elektroničko poslovanje). Stalni je sudski vještak za područja financija, računovodstva i informatike. Radno iskustvo stjecao je u osiguranju, financijama, informatici i menadžmentu. S više od 10 godina iskustva u rukovođenju timovima/tvrtkama, sudjelovao je na pokretanju dviju start-up inicijativa. Trenutno obnaša funkcije direktora poslovnog područja i službe za ICT u Tekstilprometu i direktora Lauris Mode. Suosnivač je i stariji partner u IN2data te suosnivač Sunoptosa. Sudionik je više domaćih i međunarodnih konferencija, s radovima vezanim uz razne aspekte poslovanja (analiza učinkovitosti poslovanja, digitalni podaci i marketing, sustavi podrške odlučivanju, optimizacija organizacije, primjena napredne analitike u poslovanju). Koautor je i suradnik na tri knjige te više znanstvenih i stručnih radova iz područja primjene metoda poslovne inteligencije u poslovanju. Član je upravnog odbora HrOUG (Hrvatske udruge Oracle korisnika), udruge YES (Young Executives Society) Hrvatska te Hrvatskog društva sudskih vještaka (HDSV).

Reference predavača

u Altius savjetovanju