Olga Štajdohar-Pađen, dipl. ing. el. teh., univ. spec mech. – Predavači – Altius

Olga Štajdohar-Pađen, dipl. ing. el. teh., univ. spec mech.

Prve godine radnog iskustva stekla je u elektroindustriji, a zatim tijekom dvadeset godina radila je u Institutu za elektroprivredu i energetiku, između ostalog na poslovima nadzora osiguranja i kontrole kvalitete kod nabave opreme, izgradnje i puštanja u pogon elektroenergetskih objekata. Sudjelovala je kao voditelj kvalitete od samih početaka u pripremi za akreditaciju ispitnog laboratorija koji je sastavni dio Instituta, a koji je prvi akreditirani laboratorij u Hrvatskoj i kasnije, u održavanju statusa akreditiranog laboratorija. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i ima praktično iskustvo u auditiranju niza hrvatskih tvrtki. Radila je i kao vanjski prosuditelj kvalitete na visokim učilištima za Agenciju za znanost i visoko obrazovanje. Autor je brojnih stručnih članaka vezano uz upravljanje kvalitetom i laboratorijsku praksu, sudjeluje u domaćim i međunarodnim konferencijama vezano uz kvalitetu i laboratorije, kao organizator i kao pozvani predavač. Osmišljava seminare s temama iz upravljanja kvalitetom i akreditacije laboratorija te je ujedno predavač na njima. Autor je knjige Plivati s ISO-om i ostati živ – Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu te knjige Plivati poslovnim vodama – Priručnik za poduzetnike, menadžere i one koji se tako osjećaju. Aktivni je član tehničkih odbora pri Hrvatskom zavodu za norme, član Hrvatskog društva za kvalitetu i član udruge Hrvatski laboratoriji CROLAB gdje vodi Odbor za izobrazbu. U sklopu poslijediplomskog specijalističkog studija Industrijskog inženjerstva i menadžmenta na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu izradila je i 2011. godine obranila završni rad na temu „Elementi osiguranja kvalitete kod izgradnje elektroenergetskih objekata“.