Petra Šantić, dipl. iur., LL.M. – Predavači – Altius

Petra Šantić, dipl. iur., LL.M.

Rođena u Zagrebu. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu i završila poslijediplomski studij prava europskih integracija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Dresdenu (Njemačka). Svoje radno iskustvo započela je u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija na poslovima usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. Sudjelovala u pripremi pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji kao članica Tajništva Pregovaračke skupine (2005.-2008.), a potom kao članica radne skupine za poglavlja 8. Tržišno natjecanje i 20. Poduzetništvo i industrijska politika (2009.–2011.). Godine 2008. zapošljava se u odvjetničkom društvu u Zagrebu gdje savjetuje domaće i međunarodne klijente u pitanjima s područja prava tržišnog natjecanja, javne nabave, energetike i zaštite okoliša. Posjeduje važeći certifikat u području javne nabave od 2010. godine. Od srpnja 2015. godine odvjetničku djelatnost obavlja kao samostalna odvjetnica. Autorica je više stručnih članaka objavljenih u domaćim i međunarodnim stručnim publikacijama. Također je sudjelovala u svojstvu predavača na više konferencija.