Iskustva naših korisnika – Altius

Kontroling

Iskustva naših korisnika


Spoznaja o važnosti kvalitetnih, strukturiranih i pravovremenih informacija motivirala nas je na uvođenje kontrolinga u naše poduzeće. Kontroling je nužan za donošenje kvalitetnih odluka i uspješno upravljanje s ciljem povećanja produktivnosti proizvodnje i profitabilnosti samog poduzeća. S obzirom da su strateški ciljevi poduzeća usmjereni na daljnje širenje i rast važno je postaviti standarde dovoljno rano kako bi uprava i management imali kvalitetne i pravovremene informacije kao podlogu za „kormilarenje“ rastom i kako bi se izbjegle zablude upravljanja.

Problemi s kojima smo se susretali u poduzeću prije uvođenja kontrolinga je nedostatak strukturiranih, kvalitetnih i pravovremenih informacija na svim organizacijskim razinama. Bilo je puno i suprotnih situacija. Previše nestandardiziranih, nepovezanih „one time“ izvještaja kreiranih prema trenutnim željama i potrebama, a koji su oduzimali puno vremena kako bi bili kreirani dok je njihova uporabna vrijednost izostajala. Također odjeli su funkcionirali „otočno“, bez jasne, cjelovite slike zajedničkih ciljeva te je postojalo nerazumijevanje cjelovitog pristupa – „tvoje“ – „moje“, umjesto „naše“.

Korisnosti koje su se dogodile u poduzeću nakon uvođenja kontrolinga su posloženost sustava izvještavanja i pravovremenost informacija te održavanje mjesečnih kontrolerskih sastanaka i pravovremena reakcija na uočene poremećaje. Sam protok informacija je kvalitetniji. Uvođenje standarda potaklo je i kvalitetnije funkcioniranje tima.

U sklopu projekta uvođenja kontrolinga, implementirali smo i Qlik Sense BI alat. U ovome trenutku se postavlja izvještavanje kroz Qlik Sense BI alat i već je sada evidentno da su u navedenome alatu podaci strukturirani i da će svi sektori osim izvještaja imati i postavljene KPI-eve. U navedenom alatu se između ostaloga prati i ostvarenje plana odnosno budgeta na mjesečnoj razini. Alat je user friendly i omogućava drop down do najnižih razina podataka evidentiranih na nižim analitikama ili dokumentima.

U kontekstu unaprjeđenja praćenja proizvodnje nakon uvođena kontrolinga svakako bismo naglasili mogućnost praćenja produktivnosti i kapaciteta proizvodnje po pogonima /odjelima. Omogućeno je praćenje učinkovitosti radnika, što će posljedično omogućiti kvalitetnu podlogu za sustav nagrađivanja. Unaprijedili smo praćenje troškova strojeva i alata te stavili fokus na troškove koji „iskaču“ kao i pravovremeno otkrivanje uzroka i sprečavanje dodatnih troškova i šteta u proizvodnji. Kroz Qlik Sense BI alat postavljena je i jasna struktura praćenja odjela kvalitete.

Konzultantica dr. sc. Andreje Švigir je iznimno stručna, temeljita, profesionalna i odgovorna. U potpunosti posvećena i fokusirana na uspješno uvođenje i provođenje projekta kontrolinga. Nikada u našem dugogodišnjem iskustvu nismo imali konzultanta koji je toliko duboko u samoj problematici i srži stvari, drži fokus od početka do kraja radionice , promišlja, zaključuje, prati i na kraju te izazove (challenge-ira) da sam dođeš do najboljeg rješenja za vlastitu organizaciju uzimajući u obzir sve već prethodno definirano i naučeno. Također, smatramo da je važno naglasiti da konzultantica Andreja ima jako široko znanje i da kroz čitavi projekt daje i dodatan doprinos projektu kroz sugestije i savjete koji su izvan domene samog projekta kontrolinga!

Mirjana Vidaković Orečić
Martina Kobilar Kantoci

COO i CFO Prostoria d.o.o.

Na uvođenje kontrolinga potaknula nas je želja za poboljšanjem poslovanja te uspostavom boljeg sustava upravljanja koji bi bio decentraliziran. Željeli smo napraviti iskorak u načinu razmišljanja, jer smo osjetili da su neke stare navike postale pretijesne za potencijal cijelog poduzeća, a koji je ostao negdje sakriven.

U fokusu naše tvrtke su oduvijek naši zaposlenici, njihov rast i razvoj. Oni su čimbenik koji je omogućio rast tvrtke i ispunjavanje strateških ciljeva kroz proteklih 13 godina. Kontroling je na konkretan način potpomogao osobni rast zaposlenika i napredak tvrtke. Ono što za nas predstavlja dodatnu vrijednost ovog projekta je komunikacija i uključivanje svih razina menadžmenta u kvalitetnu raspravu generirajući nove aktivnosti koje vode daljnjem razvoju. Komunikacija je jasnija, konkretnija i sažetija što nam omogućava da na sastancima bolje upravljamo vremenom. O temama se aktivno raspravlja i izvan formalnih sastanaka. Trudimo se biti bolji na svim razinama poslovanja. Projekt uvođenja kontrolinga omogućio je strukturiranje informacija u jasnu i sveobuhvatnu formu. Kvalitetan kostur Dashboarda omogućuje jednostavniju nadogradnju novih informacija kad za njima uočimo potrebu. Potrebno nam je manje vremena za obradu mjesečnih podataka tako da veći fokus stavljamo na upravljanje. Podaci su sada strukturirani i svaki proces daje informacije koje su potrebne menadžmentu za donošenje odluka.

Uvođenje kontrolinga dovelo nas je do izgradnje standardiziranih izvještaja što nam sada omogućuje pravovremeno uočavanje nepravilnosti ukoliko do njih dođe. Sada su u praćenje poslovanja aktivno uključene sve razine menadžmenta.

Prema Andreji možemo izraziti veliko poštovanje. Projekt s Andrejom nije samo obavljeni zadatak, već partnerstvo i mentorstvo, širenje vidika, motivacija i ugodno druženje. Zahvaljujemo još jednom Andreji, ali i cijelom Altius timu. Bilo je zaista ugodno i inspirativno surađivati s vama te se nadamo još mnogim suradnjama u budućnosti!

Ivana Čačić
Vlatka Bertol

član uprave i savjetnik uprave za razvoj i informatiku, Metalis d.o.o.
Razvoj svakog poduzeća sa sobom neminovno donosi promjene u poslovnim procesima odnosno poslovnim operacijama. Kako bi osigurali veću učinkovitost u novim poslovnim uvjetima shvatili smo da moramo implementirati sustav kontrolinga. Implementacija sustava kontrolinga ne završava definiranjem ključnih poslovnih indikatora za proizvodnju, nabavu, prodaju, zalihe te financije kako bi pravovremeno imali informacije o učinkovitosti pojedinih poslovnih procesa odnosno pravovremene informacije za donošenje poslovnih odluka u svrhu podrške strategiji rasta i razvoja. Implementirati sustav kontrolinga znači za svaki KPI definirati mjerljivi cilj, odgovornu osobu i rok do kada cilj treba ostvariti sukladno ciljevima tvrtke. Na putu do ostvarenja postavljenog cilja mora se kontinuirano pratiti napredak na osnovu tjednih, mjesečnih, kvartalnih te godišnjih izvještaja. Definiranjem izvještaja iz kontrolinga svi voditelji i uprava dobili su zajedničku podlogu i smjer za kvalitetnije i učinkovitije upravljanje kako pojedinim poslovnim operacijama tako i samom tvrtkom. Od prvog sastanka, od propitivanja organizacijske strukture, definiranja parametara troškovnog računovodstva, do definiranja KPI-jeva i izvještaja iz kontrolinga gospođa Andreja nas je vodila s jednakim žarom i entuzijazmom. Uvijek je bila spremna saslušati i razumjeti konkretne poslovne izazove te su njeni savjeti i smjernice bile u potpunosti usklađene s našim poslovanjem odnosno poslovnim ciljevima. Završetkom projekta implementacije sustava kontrolinga naš poslovni odnos nije završio jer se gospođa Andreja trudi i dalje biti u kontaktu i vidjeti koje poslovne rezultate smo postigli te na taj način postaje 'prijatelj' vaše tvrtke.
Marina Šimunić, suvlasnica
Naše klasje d.o.o.
Na uvođenje kontrolinga motivirala nas je želja za boljim upravljanjem vlastitim resursima, prvenstveno imovinom, ljudima i procesima. Kontroling kao neovisna funkcija koja u svom radu koristi brojne alate i modele te ih kombinira s informacijama iz realnog okruženja (tržišta) uvelike može pomoći u pravovremenom uočavanju prilika, ali i izvora mogućih izazova. Nadalje, kratkoročnim i dugoročnim planiranjem te usporedbom ostvarenih sa zadanim ciljevima, kontroling ima važnu ulogu u kreiranju i prilagođavanju strategije društva. U vremenu kad nismo imali kontroling susretali smo se s problemom nesustavnog izvještavanja koji je bio više temeljen na ad-hoc izvještajima nego li na standardiziranim izvještajima. Često se zbog velikog broja podataka nije na prvu moglo uočiti srž problematike i samog izvještaja. Nadalje, sam proces planiranja nije bio na zadovoljavajućoj razini te je bila otežana „ocjena“ ostvarenih rezultata. Nakon uvođenja kontrolinga naša pažnja i aktivnosti usmjerene su na dijelove poslovanja koji do uvođenja kontrolinga nisu bili u primarnom fokusu, kao što je bolje upravljanje zalihama. Implementirano je sustavno planiranje, kako prihoda tako i troškova, u cilju boljeg upravljanja te provođenja pravovremenih aktivnosti utjecaja na navedene kategorije kako bi se u konačnici ostvarili željeni rezultati. Potpuna primjena kontrolinga uvijek je vezana uz implementaciju BI sustava izvještavanja. Naša je implementacija vezana uz Qlik Sens alat. Kroz projekt nas je vodila dr.sc. Andreja Švigir koja je projektu pristupila veoma profesionalno te je tijekom samog procesa izgradnje sustava kontrolinga, njegove implementacije i u periodu nakon implementacije uvijek bila dostupna svim sudionicima projekta te spremna pomoći i usmjeriti nas u slučaju nedoumica. Tijekom cijelog procesa svojim zalaganjem pokazala je da joj cilj nije bio isključivo odraditi projekt već da Eurotrade ostvari dugoročne koristi od implementacije. Iako je u projektu sudjelovala kao vanjski suradnik, interesi i dobrobit Eurotrade-a bili su naglašavani tijekom cijelog projekta. Njezin odnos prema ljudima uključenima u proces bio je veoma korektan i profesionalan. Nadalje, konzultantica je bila veoma pristupačna te dostupna za pitanja i pojašnjenja. Redovno je davala povratne informacije, što je omogućilo izgradnju boljeg odnosa, međusobne povezanosti i povjerenja. Svi naši zaposlenici objeručke su prihvatili kontroling kao koncept koji na kvalitetniji način omogućava poduzeću rast i razvoj. Iako sve promjene u početku kod ljudi izazivaju otpor, zaposlenici su s vremenom postali otvoreniji prema promjenama. Na to su ponajviše utjecali pozitivni benefiti uvođenja kontrolinga poput brže dostupnosti podataka te njihove bolje preglednosti, što je barem dijelu zaposlenika olakšalo izvršavanje radnih zadataka.
Sonja Božac, članica uprave
Eurotrade d.o.o.
Na kontroling, osobito poslovnih procesa motivirala nas je potreba njihovog razvoja i to zbog velikog rasta poslovanja. Jednako tako željeli smo reorganizirati operativno kao i skladišno poslovanje. Problemi s kojima smo se susretali bili su vezani uz kašnjenje izvještaja koji su nam bili važni, ali i praćenje troškova vezanih uz sve segmente poslovanja. Korisnosti koje su se dogodile je da smo definirali centre odgovornosti i mapirali poslovne procese. Pristup gospođe Andreje je bio individualan i brižan sa zanimanjem za sve aspekte našeg poslovanja i popratne problematike. Nastup je bio cjelovit sa svrhom pronalaženja rješenja na svim razinama i segmentima poslovanja. Promjene koje su se dogodile u poduzeću nakon uvođenja kontrolinga poslovnih procesa su svjesnost kompleksnosti poslovanja te poticaj daljnjeg unaprjeđenja poslovanja.
Tomislav i Ivana Jurić, vlasnici
Farmeraj d.o.o.
Na uvođenje kontrolinga proizvodnje i troškova motivirala nas je činjenica da nam je trebala kvalitetnija i pravovremena informacija o svim troškovima koji nastaju unutar poduzeća te mjestima njihovog nastanka. Imali smo previše „razbacanih“ i statičnih izvještaja. Za dobivanje važnih informacija o troškovima trebalo nam je puno vremena. Nakon uvođenja kontrolinga i kreiranja izvještaja kroz Qlik Sense BI rješenja dobili smo jednostavniji pregled troškova te njihovu kontrolu. Jednako tako dobili smo i pravovremeno izvještavanje, bez nekog vremenskog odmaka, što smatramo ključnim u donošenju kvalitetnih odluka. Gospođa Andreja Švigir koja nas je vodila kroz projekt ima vrlo profesionalan pristup. Osoba je s puno znanja i iskustva u kontrolingu. Odlična je u analizi problema, trudila se razumijeti naše probleme kako bi ponudila najbolje rješenje. Osoba je koja zna slušati sugovornika, ima vrlo korektan pristup prema svim sugovornicima. Bez obzira na razinu njihova dosadašnjeg znanja, na jedan razumljiv način zna objasniti sve korake uvođenja i primjene kontrolinga.
Dražen Ćurić, CEO
Velinac d.o.o.
Na uvođenje kontrolinga motivirala nas je svijest da je sve teže donositi učinkovite poslovne odluke osobito u fazama rasta poslovanja, što istovremeno znači i povećanje podataka. Uvođenje kontrolinga je bilo idealno i napredno rješenje za daljnji razvoj kompanije. Prije uvođenja kontrolinga neprestano smo ignorirali probleme osobito iz razloga što nam je poslovanje bilo stabilno. Nedovoljno učinkovito upravljanje podacima dovelo je do ustaljenih navika i obrazaca poslovanja te limitiranih sposobnosti za pravovremeno uočavanje problema na sve izazovnijim tržištem. Nerijetko, u nedostatku cjelovitih strukturiranih pokazatelja, odluke su se donosile na bazi instinkta ili improvizacije. To nisu nužno bile loše odluke, ali pitanje koje se nametalo je da li su odluke mogle biti bolje. Da ne bude zabune, kontroling nije „over night“ rješenje odnosno alat koji će preko noći sve rješiti i posložiti. Radi se o procesu koji zahtijeva puno želje i truda da se uspješno implementira u kompaniju i učinkovito koristi. Važno je imati osobu koja će voditi proces i potaknuti djelatnike da „zavole“ kontroling. Benefiti kontrolinga bili su vidljivi odmah, još u fazi dok smo krenuli s korištenjem implementiranih izvještaja. Snaga kontrolinga je prvenstveno u tome što je krojen prema potrebama poduzeća, koncizan je i usmjeren na najvažnije te sadrži sve ključne pokazatelje na jednom mjestu. Vrlo brzo i jednostavno dolazimo do informacija o odstupanjima koja nam ukazuju je li nešto dobro ili loše odrađeno. Uvođenjem dashboarda (Qlik), podaci se jasno komuniciraju te djelatnici svakako bolje razumiju poslovna pitanja i jačaju svoje kompetencije. Sustav je prilagođen i korištenju na računalu i na mobitelu. Kroz projekt nas je vodila gospođa Švigir. Njezin pristup bio je maksimalno pozitivan, profesionalan i proaktivan. Radi se o vrlo složenom i relativno dugotrajnom procesu, od same analize poslovanja poduzeća do kreiranja informacijskog troškovnog sustava i konačno kreiranja sustava izvještavanja kroz Qlik (BI alat). Unutar tog procesa, brojni su sudionici bili uključeni, a gđa Švigir je vrlo sistematično i postepeno, kroz različite, detaljno razrađene faze projekta, vodila sve buduće korisnike kontrolinga. Od početka do kraja projekta njezin je pristup bio vrlo angažiran i motivirajuć s ciljem da svi budući korisnici kontrolinga unutar kompanije razumiju prednosti kontrolinga te ga koriste u procesu donošenja poslovnih odluka. Kroz takav pristup svi zaposlenici su jačali vlastite kompetencije važne za uspješno poslovanje poduzeća. Bila je uvijek na raspolaganju za sva pitanja, konzultacije, edukacije i vježbe. Gospođa Švigir je u tom procesu svakako uspjela.
Ivana Maras Pezer, član uprave
Maras d.o.o.
Na uvođenje kontrolinga potakla nas je potreba za kvalitetnim izvještajima o profitabilnosti našeg poslovanja. Neusporedivi izvještaji nisu nam davali kvalitetne informacije o poslovanju. Nakon uvođenja sustava izvještavanja možemo kompetentnije donositi poslovne odluke. Gospođa Švigir nas je vodila kroz projekt profesionalno što je projekt činilo jednostavnim. Na kvalitetan način se približila ljudima uključenima u projekt.
Hrabren Dvoržak, vlasnik poduzeća
Alpha Medical d.o.o.

Glavna motivacija za uvođenje kontrolinga u poduzeće bilo je otkrivanje nepotrebnog trošenja vremena i novca, u smislu da se otkriju sve mane poslovnih aktivnosti. Cilj uvođenja kontrolinga bio je i kreiranje poslovnih izvještaja koji će dati konkretne brojeve i pokazatelje uspješnosti poslovanja te time ukazati na daljnji smjer poslovanja te sukladno tome pravovremeno donošenje odluka.

Jedan od glavnih problema bile su nekurentne zalihe koje se nisu do onda prikazivale u konkretnim vrijednostima (količinski i vrijednosno). Postojalo je saznanje o većoj vrijednosti nekurentnih zaliha, no nije postojala jasna slika o njihovoj vrijednosti. Osim zaliha, postojali su i prazni hodovi i nepotrebno stvaranje troškova. Problem je također postojao i kod vrednovanja kupaca, gdje je svaki kupac imao samo ukupnu statistiku prodaje.

Nakon uvođenja kontrolinga dobila se jasnija slika stanja u poduzeću. Mnogi do sada okvirni podaci prikazani su kao konkretne vrijednosti koje su kao pomoć direktoru i voditeljima sektora postali temelj u donošenju poslovnih odluka. Postavili su se jasni poslovni ciljevi, kao što je npr. prodaja artikala koji čine najveću nekurentnu zalihu, što rezultira „pokretanjem“ novca koji stoji na skladištu, povećanje prodaje i krajnje povećanje profita. Samo uvođenje kontrolinga postalo je temelj za donošenje optimalnih rješenja kako bi se poboljšalo poslovanje poduzeća. Kontroling je donio jasne i točne informacije o poslovanju.

Za pristup konzultantice dr.sc. Andreje Švigir može se reći kako je na jednoj vrlo kvalitetnoj razini te nadasve profesionalnoj, prilikom čega svim svojim znanjima želi postići da uvođenje kontrolinga bude uspješno te da rezultira poboljšanjem poslovanja samog poduzeća. Savjesno i odgovorno pristupa svakom problemu te u suradnji sa zaposlenicima pronalazi optimalno rješenje problema.

Odnos konzultantice dr.sc. Andreje Švigir prema ljudima je vrlo srdačan i kvalitetan. Komunikacija sa njom je bila na vrlo visokoj razini i kad god je bilo potrebno. Njena otvorenost i dostupnost uvelike olakšava prilagodbu zaposlenika na kontroling. Dr.sc. Andreja Švigir pruža pouzdanost i povjerenje kako sam projekt nije pretežak kako se čini, te da uz njenu pomoć razina uvedenog kontrolinga biti će zavidna.

Prije samog uvođenja kontrolinga postojala je jedna nesigurnost u ono gdje se poduzeće nalazi te kako postići zadane poslovne ciljeve. Nisu postojali neki konkretni pokazatelji gdje se poduzeće nalazi, te kako ispraviti nedostatke poslovanja. Nakon uvođenja dobila se jasna slika stanja poduzeća, te samim time i smjer kako postići što bolje rezultate i unaprijediti poslovanje. Poslovanje poduzeća krenulo je u puno boljem smjeru jer su uvedeni poslovni izvještaji (i stečeno znanje njihovog tumačenja) ukazali na probleme, ali i njihovo rješavanje.

Hrvoje Mežnarić
Anja Agnezović

vlasnik i voditeljica kontrolinga, Laberna d.o.o.
Nakon tromjesečnog druženja s Andrejom Švigir, impresionirani smo njezinim znanjem i vještinom komuniciranja. Zadovoljstvo nam je upravo uz njezine smjernice pretvarati dosadašnju računovodstveno-financijsku funkciju u informacijski sustav koji će se koristiti za donošenje brzih i kvalitetnih odluka temeljenih na informacijama, a ne podacima. Veselimo se daljnjoj suradnji s Altiusom jer već nakon vrlo kratkog vremena možemo reći da nismo pogriješili u izboru!
Josip Belošević, direktor
VRT d.o.o.

Prije uvođenja kontrolinga se planiranje i izvješćivanje nije provodilo prema poslovnim procesima, danas se provodi na razini profitnih centara i mjesta troškova, definiraju se ključni pokazatelji uspješnosti na razini glavnih poslovnih procesa i strateškoj razini. Mjere se rezultati i provodi prilagođavanje planova novim uvjetima poslovanja. Razvoj kontrolinga pratila je i informatička podrška, tako da smo standardizirali sustav izvještavanja, poboljšali njegovu ažurnost, kreirali ad hoc izvještaje, što je velika podrška u donošenju kvalitetnijih odluka na strateškoj i operativnoj razini upravljanja.

Altius savjetovanje i gospođa Andreja Švigir su nam bili velika pomoć u uvođenju kontrolinga, posebno u definiranju projektnog zadatka za implementaciju BI sustava, s naglaskom na važnost određivanja i praćenja ključnih pokazatelja uspješnosti, utvrđivanja međuzavisnih veza u pojedinim pokazateljima poslovanja, kao i atribuciji troškova u odnosu na njihovo ponašanje i utjecaj na cijenu koštanja proizvoda. Uvođenjem kontrolinga stvorena je veća kontrola svih poslovnih procesa, jasnoća ciljeva poslovanja na svim razinama, postignuta uključenost operativne razine rukovodioca u procese planiranja te je povećana aktivnost na korektivnim mjerama usmjerenim na poboljšanja u poslovanju.

Nada Zver, predsjednica uprave
Ivančica d.d. tvornica obuće
Na uvođenje kontrolinga motivirala nas je implementacije novog ERP-a te činjenica da smo željeli izgraditi sustav izvještavanja. Prije uvođenja kontrolinga nismo imali objedinjeni sustav izvještavanja na razini prodaje, nabave i financija. Jednako tako navedeni odjeli nisu donosili međusobno koordinirane odluke. Uvođenje kontrolinga dovelo je do bolje povezanost timova, razumijevanje šire slike poslovanja te jasnog uvida u poslovanje svih područja unutar poduzeća, bolje efikasnosti te ostvarivanja zajedničkih ciljeva. Bili smo izuzetno zadovoljni dinamikom kojom se odvijao proces, ali i pristupom Altius savjetovanja. Odnos Andreje Švigir bio je stručan, praktičan i dinamičan. Uvođenje kontrolinga i novog ERP-a veliki je iskorak za poduzeće i proces koji nikada ne staje s obzirom da se radi o funkciji koja se neprestano prilagođava promjenama u poduzeću i okolini.
Iva Kraljević Licardo, članica uprave
Diwagner d.o.o. distributivno poduzeće

Budući da smo željeli povećati profitabilnost i unaprijediti poslovanje kroz promjenu smjera razvoja tvrtke, a istovremeno biti sigurni da ćemo odabrati najispravniji put, odlučili smo se na uvođenje kontrolinga. Nakon uvođenja kontrolinga najveća promjena se dogodila u našem pristupu i razumijevanju poslovanja jer smo uvidjeli da nisu sve odluke dovoljno kvalitetne iako su nam se u prvi trenutak činile takvim. Kontroling nam je otvorio vrata u drugačiji način razmišljanja i samim time utjecao na naš pristup u vođenju biznisa. Bez kontrolinga bi vjerojatno pokrenuli mnogo projekata no tek kada smo ga počeli primjenjivati uvidjeli smo da imaju previše rizika ili premalo profitabilnosti da bi ih proveli. Naučili smo kako vrednovati tržište, kupce, artikle te prilagoditi svoj model poslovanja ostvarivim potencijalima. Nije uvijek bilo lako, no usvajanjem kontrolinga brzo smo uvidjeli progres i dodatne prilike za rastom profitabilnosti.

S Andrejom Švigir smo se, osim kontrolingu, naučili i većem poštivanju unutar tima jer nas je svojim direktnim i jednostavnim pristupom uvjerila da bez zajedničkog angažmana i uzajamne komunikacije neće biti napretka. Kada smo prihvatili okolnosti i različita razmišljanja, ostalo je samo da donesemo odluke i da pratimo njihovu realizaciju kroz kontroling alate. Andreja je sa svima imala izuzetno korektan i profesionalan pristup bez obzira na poziciju unutar tvrtke. Uvijek strpljiva, ali vrlo direktna i jasna kako bi nam ukazala na postojeće izazove i moguća rješenja. Mogu reći da smo se nakon uvođenja kontrolinga počeli osjećati sigurnije. Naime, naučili smo prepoznati prilike te odgovornijim pristupom ispunjavati zadane ciljeve. Stoga i ovim putem zahvaljujem Andreji i njenom timu na izuzetnom angažmanu i veselim se nekoj novoj suradnji u budućnosti.

Damir Kvočić, regionalni direktor prodaje
Storck
Kontroling smo odlučili uvesti kako bismo unaprjedili poslovne procese s ciljem kvalitetnijeg vođenja poduzeća. Tijekom procesa dogodilo se prilagođavanje ERP sustava i računovodstvenih procesa koji su temelj za poslovne izvještaje usmjerene na informacije o prometima, RUC-u, troškovima i slično. Osnovna korist koju smo dobili uvođenjem kontrolinga je da se u svega par klikova miša može vidjeti u kojem smjeru ide poslovanje u cjelini ili pak određena poslovna jedinica te na temelju tih podataka donositi adekvatne odluke. Pristup Altius savjetovanje i gospođe Andreje Švigir je bio stručan i profesionalan. Detaljno je pristupila svakoj cjelini ili problemu. Njezin odnos prema timu bio je iznad svega profesionalan i korektan. Nakon uvođenja kontrolinga smo osjećali veliko zadovoljstvo jer smo značajno unaprijedili i uveli nadzor nad poslovanjem i to sve u realnom vremenu.
Ivan Krišto, vlasnik
Seles group d.o.o.

U godinama zahtjevnih uvjeta poslovanja, kompanija je osmišljavala uvođenje koncepta upravljanja radi razvoja i jačanja sustava financijskog upravljanja kroz podršku menadžmentu s ciljem učinkovitijeg upravljanja poslovanjem. Vođeni promišljanjima i željom za promjenom i inovacijama pokrenuli smo prve aktivnosti i već 2009. godine imali priliku ostvariti suradnju s tvrtkom Altius savjetovanje radi snimanja stanja i analize te definiranja aktivnosti za uvođenje kontrolinga.

Problemi koje smo do tada imali bili su vezani za nedostatke na području izvještavanja. U daljnjoj fazi pokrenut je projekt ustrojstva upravljačkog računovodstva, kao preduvjeta za uvođenje funkcije kontrolinga.

Sretna okolnost je bila prilika da ponovo u 2012. godini angažiramo konzultanticu Andreju Švigir koja je vrhunski stručnjak iz računovodstva, istovremeno iskusan stručnjak iz područja kontrolinga, a pri tome osoba koja ima potpuno pozitivan i motivirajući pristup radu. Andreja nas je, uvažavajući sve specifičnosti naše djelatnosti dovela do izvrsnih rješenja. Preporuke koje smo dobili od Andreje dovele su nas do promjene svijesti, stava, otvorenosti i što je vrlo važno, do shvaćanja svrhe i uloge kontrolinga.

Navedene aktivnosti realizirane u suradnji s Andrejom stvorile su izvrsnu bazu za implementaciju kontrolinga.

Nakon uspješno završenog jednogodišnjeg usavršavanja i sjecanja zvanja Kontroling menadžer, mogu reći da je Andreja izvrstan predavač i da sam oduševljena energijom koju prenosi na polaznike. Stečena znanja koristim u svakodnevnom radu.

Vjerujem da ću u budućnosti imati privilegiju ponovo surađivati s kolegicom Andrejom Švigir na nekom od projekata.

Nada Severec, voditeljica kontrolinga
Hrvatska lutrija d.o.o.

Na uvođenje kontrolinga nas je motivirala potreba uprave za menadžerskim izvještajima i izradom preciznih i argumentiranih planova poslovanja.

Prije uvođenja kontrolinga susretali smo se s nedovoljno kvalitetnim analizama poslovanja, prije svega unutar odjela proizvodnje i prodaje, nesigurnosti u predviđanju budućih događaja i detektiranju mogućih slabih mjesta i poremećaja. S obzirom na intenzivan rast poduzeća osjetili smo potrebu za kvalitetnim izvještavanjem i planiranjem. Nakon uvođenja kontrolinga kontinuirano se prati tijek poslovnih procesa i realizacija usvojenih planova poslovanja, analiziraju uzroci odstupanja od planova, provodi se precizno i pravovremeno izvještavanje uprave, razmjenjuju se informacije sa svim organizacijskim cjelinama unutar kompanije i pripremaju se kvalitetni planovi poslovanja za naredna kratkoročna i dugoročna razdoblja. Pristup konzultantice mr.sc. Andreje Švigir bio je proaktivan i motivirajući. Andreja nam je uspješno prenijela svoja znanja i iskustva. Sve odgovorne osobe u poduzeću sada raspolažu s kvalitetnim, preciznim i pravovremenim informacijama o rezultatima poslovanja i planovima što im daje osjećaj sigurnosti i ubrzava procese.

Melita Franjić, voditeljica računovodstva i poreza
Rasco d.o.o. tvornica komunalne opreme

Na uvođenje kontrolinga nas je motivirala želja za boljom organizacijom poslovanja, opisima radnih mjesta, radnih procesa, postavljanjem jasnijih zadataka i odgovornosti pojedinaca. Problemi s kojima smo se susretali u poduzeću prije uvođenja kontrolinga su komunikacijski problemi s vlasnikom i zaposlenicima, slabo i neredovito praćenje poslovanja, neorganiziranost te općenito neznanje na koji način upravljati poduzećem. Korisnosti koje su se dogodile u poduzeću nakon uvođenja kontrolinga su bolja komunikacija, planiranje i postavljanje ciljeva, organiziraniji sastanci i bolje praćenje poslovanja. Nadalje, jasno i konkretno podijeljene uloge u menadžmentu te dobiveni alati za praćenje financija i ljudskih potencijala. Pristup konzultantice mr. sc. Andreje Švigir prema nama i samom projektu uvođenja kontrolinga nas je motivirao te smo dobili želju za unaprjeđenjem samih sebe. Pristup Andreje Švigir nas je ohrabrio te smo spoznali da ćemo kroz sustavan, a često i naporan rad doći do željenih ciljeva.

Konzultantica nam je pomogla da postanemo samostalniji i sigurniji u sebe te da sustavnije radimo. Uvođenje kontrolinga je velika promjena i za poduzeće i za zaposlenike. Prije uvođenja kontrolinga osjećali smo se nesigurno, neorganizirano, izgubljeno (iako s jasnom vizijom kako bi poslovanje trebalo izgledati, ali bez alata i ideja kako to provesti u djelo), a nakon uvođenja kontrolinga nam je lakše komunicirati sa zaposlenicima i vlasnikom, a s dobivenim znanjima i alatima osjećamo se sigurnije, kompetentnije u provođenju vlastitih zadataka.

Christina Baljak
Mišo Margaretić
Dubravko Hrup

menadžment Kontrolbiro d.o.o.
Na uvođenje kontrolinga u našu polikilniku nas je motivirala želja za unapređenjem poslovanja i bolja kontrola financijskog poslovanja, širenje tržišta i bolje pozicioniranje na tržištu. Koristi koje smo imali nakon uvođenja kontrolinga odnosile su se na unapređenja poslovanja, bolju viziju kojim smjerom voditi poslovanje, proaktivno komuniciranje s postojećim i potencijalnim klijentima, usmjeravanje prodaje profitabilnim kupcima i proizvodima. Gospođa Švigir koja nas je vodila kroz projekt ima nadasve profesionalan pristup a opet dovoljno opušten. Na taj način smo bili sposobni sa što manje otpora prihvatiti promjene.
Branimira Pašalić, vlasnica poliklinike
Gramamed d.o.o. poliklinika fizikalne medicine
Kontroling je sasvim sigurno jedan od alata s kojim Spin Valis želi bolje upravljati i voditi poslovanje. Na uvođenje kontrolinga nas je motivirala činjenica da smo raspolagali s mnoštvom nepovezanih podataka na temelju kojih nismo bili u mogućnosti donositi kvalitetne odluke. Nakon uvođenja kontrolinga dobili smo jasnoću, preglednost i usporedivost promatranih podataka. Odnos Andreje Švigir bio je prije svega partnerski, radi se o stručnoj i kompetentnoj osobi koja nam je na kvalitetan način prenijela svoja znanja i iskustvo. Nakon uvođenja kontrolinga osjećamo se bolje, cilj je postignut.
Zdravko Jelčić, predsjednik uprave i suvlasnik
Spin Valis d.d.
Na uvođenje kontrolinga nas je motivirala potreba za kvalitetnijim izvještajima i poslovnim procesima. Koristi koje smo imali nakon uvođenja kontrolinga su se odnosile na brzo uočavanje segmenata poslovanja koji zahtjevaju korektivno djelovanje. Andreja Švigir, koja nas je vodila kroz projekt je vrlo stručna, postojama, uporna, samoinicijativna i organizirana osoba. Njezino znanje i stručnost te poznavanje poslovnih procesa doveli su nas do toga da na drugačiji način gledamo biznis.
Vlatka Žmire, predsjednica nadzornog odbora
Spin Valis d.d.
Prije uvođenja kontrolinga bili smo organizacija koja teško prihvaća promjene. Nakon uvođenja dobili smo podatke u realnom vremenu na temelju kojim smo dobili i alat za donošenje poslovnih odluka. Stručnost konzultantice, Andreje Švigir je iznimna, a odnos profesionalan, dobronamjeran, iskren i odlučan. Nakon uvođenja kontrolinga djelatnici počinju shvaćati svoju ulogu u razvoju poslovanja te odgovornosti koje imaju.
Marko Žmire, član uprave i suvlasnik
Spin Valis d.d.

Dugi niz godina je postojala svijest o važnosti troškova i želja da ih se dublje analizira i kontrolira. Postojeći računovodstveni sustav je davao samo informacije o prihodima i rashodima, bez mogućnosti analize njihove međuovisnosti. Iz postojećih izvještaja nismo mogli dobiti podatke o rezultatu pojedinih odjela, proizvoda, kupaca, niti o tome tko su generatori troškova. Iz tog razloga nije bilo moguće razviti niti planiranje i budžetiranje, što smo osjetili kao prepreku daljnjem razvoju. Nakon uvođenja kontrolinga značajno se podigla svijest zaposlenika o rashodima i njihovom utjecaju na poslovni rezultat. Troškovi se počinju pratiti prema nositeljima i mjestu njihovog nastanka, te je temeljem toga sada moguće pratiti uspješnost pojedinih centara odgovornosti. Kroz projekt nas je vodila Andreja Švigir koja je iznimno stručna i profesionalna, a u svoj rad ulaže puno entuzijazma i strasti. To je iznimno važno jer je kontroling po svojoj prirodi zahtjevna materija koju nije lako pratiti. Međutim, ona ga takvim pristupom čini zanimljivim i razumljivim, čak i onima koji nemaju ekonomskog predznanja. Cijelo vrijeme smo dobivali puno primjera iz prakse, što je značajno doprinijelo shvaćanju uloge i značaja kontrolinga. Andrejina najveća kvaliteta je što uspijeva kompliciranu materiju izraziti na jednostavan način. Naš kontrolerski tim čine ljudi različitih profesija i razine ekonomskog (pred)znanja, a ona je pronašla odgovarajući način za svakoga.

Uz to pokazuje veliku dozu razumijevanja za sve ljudske i organizacijske krize, te otpore koje se mogu pojaviti prilikom uvođenja nečeg novog. Veliki je motivator, sve nas je nadahnula za dodatne napore i iskorake u profesionalnom smislu. Prije uvođenja kontrolinga razina poznavanja i praćenja uspješnosti poslovanja bila je svedena na mali broj djelatnika (uglavnom menadžment firme). Nakon uvođenja, razina znanja je značajno veća, te uključuje veći broj djelatnika. Razina odgovornosti za rezultat je spuštena do svakog pojedinog odjela, tako da su svi upoznati s planom i realizacijom.

Osim toga, proširilo se razumijevanje što sve utječe na rezultat poslovanja. To više nije samo ostvareni prihod, nego i upravljanje nabavnim cijenama robe, troškovima, kupcima i sl.

Arijana Drezga
Katica Kovač Vrabec
Maja Župan

menadžment poduzeća Drezga d.o.o.