Iskustva naših polaznika – Poslovno učilište Altius

Učilište Altius


Izuzetno sam zadovoljna radnim materijalima, vježbama i studijima slučaja koje smo obrađivali na predavanjima tijekom izvođenja programa za Kontroling menadžera. Sviđalo mi se što su osim kontrolerskih tema obrađivane i teme iz područja odlučivanja, prezentacijskih vještina i područja ljudskih potencijala. Gosti predavači su bili vrlo zanimljivi. Posebno interesantna radionica bila je iz područja odlučivanja. Velik dio stečenih znanja moći ću primjeniti u vlastitom poslovanju. Atmosfera tijekom izvođenja programa je bila izvrsna, vrlo opuštena. Bila je to prva edukacija koju nisam doživjela kao opterećenje. Sve teme obrađene su vrlo praktično, životno. Izuzetno sam zadovoljna radom na studijima slučaja. U radu na studijima slučaja najviše mi se svidjelo što smo radili na konkretnim primjerima iz prakse. Primjeri, s izložene teorije skidaju oznaku ""nije za svakoga."" Zadovoljen je omjer predavanja i praktičnog rada. Izuzetno sam zadovoljna odnosom predavača prema polaznicima. Razina profesionalnosti je izuzetno visoka, uz istovremeno puno topline. Predavači su pokazali visok osjećaj poštovanja i uvažavanja polaznika kao i spremnost da prenesu vlastito znanje i iskustvo na polaznike.
Sandra Kolarić Lekić
Libusoft Cicom d.o.o.
Izuzetno sam zadovoljna radnim materijalima, vježbama i studijima slučaja koje smo obrađivali na predavanjima tijekom izvođenja programa za Kontroling menadžera. U nastavnom programu najviše mi se sviđa što je sva teorija potkrepljena primjerima iz stvarnih poslovnih situacija koje su se pojavljivale u raznim poduzećima. Teško mi se odlučiti samo za jedno predavanje koje bih izdvojila kao najkorisnije, ali mogla bih među korisnijima izdvojiti predavanja o kontrolingu kupaca i kontrolingu proizvodnje. U vlastitom poslovanju moći ću primjeniti sva stečena znanja s obzirom da sam tokom svakog predavanja paralelno razmišljala kako da stečena znanja implementiram u vlastitom poduzeću. Atmosfera je uvijek bila vrlo kreativna, inspirirajuća i dinamična. U radu na studijima slučaja svidjelo mi se što smo prvo prethodno obradili teoriju pa potom rješavali nekoliko različitih studija slučaja. Smatram da je zadovoljen omjer predavanja i praktičnog rada i posebno me oduševljava činjenica da smo uvijek imali vremena prodiskutirati o svakoj temi, te iznijeti međusobno vlastita iskustva. Pristup predavača i njihov odnos prema polaznicima bio je divan i inspirativan, personaliziran, ali poslovan. Bez ikakovg straha smo postavljali pitanja i dobivali pomoć kad nam je bila potrebna. Andreja je osoba koja svakom sudioniku pomaže pronaći "krila" za koje osoba nije ni bila svjesna da ih ima.
Daria Popović
Kanaan d.o.o.
U nastavnom programu teško mi je nešto posebno izdvojiti, sve mi je bilo potrebno, korisno i zanimljivo. Najkorisnijima smatram predavanja koja se odnose na kontroling troškova i upravljačko računovodstvo. Ta su mi predavanja pomogla u vlastitom radu. Atmosfera tijekom izvođenja programa je bila odlična. U radu na studijima slučaja najviše mi se svidio timski rad.
Marija Lukač
U nastavnom programu najviše mi se svidio omjer teorije i praktičnih primjera te zadaci koji su izvedeni iz prakse. Najkorisnijim predavanjem smatram analizu poslovanja jer smo naučili konkretne izračune i pokazatelje iz kojih se može vidjeti u kojem smjeru ide poslovanje. Također je bilo jako korisno vidjeti koliko duboko unutar poslovanja se mogu izračunati pojedini pokazatelji. U vlastitom poslovanju moći ću primjeniti sva stečena znanja. Atmosfera je bila jako ugodna, te prilagođena polaznicima i njihovim potrebama. Izuzetno sam zadovoljan radom na studijima slučaja. U radu na studijima slučaja najviše su mi se svidjeli slučajevi koji su direktno podržavali teoriju koja se predavala te su omogućili da se lakše shvati i zaokruži teorija. Možda bi bilo korisno uvesti periodične kratke kvizove za provjeru znanja kako bi polaznici lakše uvidjeli koje su cjeline svladali, a u koima možda malo kaskaju. Izuzetno sam zadovoljan odnosom predavača prema polaznicima. Predavači su vrlo prijateljski nastrojeni te iskreno pokušavaju prenijeti znanje koje će polaznicima biti korisno u njihovom radu. Nije bilo predavanja koje je "odrađeno" samo da se zadovolji forma, nego je predavačima bilo bitno da polaznici razumiju o čemu se govori."
Neven Bahtijarević
U nastavnom programu najviše mi se svidjelo to što je sva teorija obrazložena na stvarnim primjerima. Korisnima smatram sva predavanja u kojima smo rješavali grupne zadatke. U vlastitom poslovanju primjenjivat ću bolje upravljanje troškovima, te praćenje poslovanja prema pokazateljima. Atmosfera je bila odlična, izuzetno pozitivna. Izuzetno sam zadovoljna odnosom predavača prema polaznicima. Predavači su bili veoma profesionalni,a opet dovoljno ležerni.
Adela Bušić Šontić
DPD Croatia d.o.o.
U nastavnom programu najviše mi se svidjela jednostavnost i zanimljivost programa. Najkorisnijima smatram predavanja koja su se odnosila na kontroling troškova i analizu poslovanja budući da to smatram najkorisnijim za svoj kontrolerski rad. U vlastitom poslovanju najviše ću moći primjenjivati analizu troškova, kupaca, analizu vlastitog poslovanja, te poslovanja konkurencije. Atmosfera je odlična, ujedno opuštena i radna. Izuzetno sam zadovoljna radom na studijima slučaja. U radu na studijima slučaja najviše mi se svidjela jednostavna primjena naučene teorije. Odnos predavača prema polaznicima programa je prije svega profesionalan, ali i izrazito prijateljski, te otvoren, tako da polaznici zaista mogu pitati sve što požele i obratiti se za eventualnu pomoć i izvan predavanja."
Maja Župan
Drezga d.o.o.
U nastavnom programu najviše su mi se svidjeli kvalitetni i posvećeni predavači, te koncept radne grupe na studijima slučaja. Sva su predavanja bila korisna i nužna za povezivanje i razumijevanje cjeline. U vlastitom poslovanju primjenjujem svakodnevno sustave pokazatelja, a kontroling kupaca će mi najviše koristiti u procjeni njihove vrijednosti. Atmosfera na predavanju je bila takva da se svaki od sudionika osjećao sigurno. Vladala je harmonična i vesela atmosfera. Moj prijedlog za buduće genaracije je odlazak čitave grupe u neku tvrtku koja je već uvela kontroling i razgovor s menadžmentom o razini i kvaliteti upravljanja prije i nakon uvođenja kontrolinga. Izuzetno sam zadovoljna odnosom predavača prema polaznicima. Predavači su izuzetno jednostavni i posvećeni. Hvala Vam na svemu!
Jadranka Baćak
U nastavnom programu najviše mi se svidjelo puno praktičnih primjera na kojima smo radili. Najkorisnijim smatram ona predavanja koja su bila utemeljena na praktičnim primjerima, rješavanjem kojih smo razvijali analitičko razmišljanje - kako riješiti probleme s kojima se možemo susreti u poslovanju. U ovom trenutku dio stečenih znanja već koristim, a očekujem da ću u skorijoj budućnosti stečena znanja još značajnije primjenjivati u poslovanju. Atmosfera tijekom izvođenja programa je bila jako dobra i poticajna. Izuzetno sam zadovoljan radom na studijima slučaja. Mislim da je zadovoljen omjer predavanja i praktičnog rada. Izuzetno sam zadovoljan odnosom predavača prema polaznicima. Pristup predavača je bio krajnje profesionalan i poticajan za polaznike."
Zdenko Pezer
HUP - Zagreb d.d.
U nastavnom programu najviše mi se svidjelo to što je program usmjeren na potrebe polaznika, te usvajanje stručnih znanja kao i usavršavanje vještina. Teme predavanja su na odličan način tvorile cjelinu i nadovezivale se jedna na drugu. Najviše će mi koristiti usvojeno znanje o financijsko/ekonomskim pokazateljima koji se koriste u analizi financijskih izvještaja. Atmosfera na predavanjima je bila odlična - kombinacija predavanja i praktičnih vježbi praćenih zabavom i smijehom. Izuzetno sam zadovoljan radom na studijima slučaja. U radu na studijima slučaja najviše mi se svidio interaktivan pristup i učenje kroz praktičan rad, lakše razumijevanje problematike kroz detaljnu analizu slučaja. Teorijska znanja popraćena su praktičnim primjerima što uvelike olakšava razumjevanje obrađene problematike i primjenu teorijskih znanja u praksi. Izuzetno sam zadovoljan odnosom predavača prema polaznicima koji je bio neposredan, a njihovo bogato znanje preneseno je na jednostavan način razumljiv svima.
Danijel Grubeša
Zagrebparking d.o.o.
Najveći dobitak: praktično znanje i iskustvo. Predavanja nisu "by the book", od kojih nema koristi; stečeno znanje primjenjujem. Sve pohvale! Lijepo je i što sam ostao u kontaktu s predavačicama i polaznicima iz prve generacije škole kontrolinga.
Mladen Brčić
Amadeus M.A.J. d.o.o.