Voditelj nabave i logistike – Poslovno učilište Altius

Voditelj nabave i logistike

Za što ćete biti osposobljeni i što ćete moći po završetku naobrazbe?

 • primijeniti moderne strategije konkurentnosti u nabavnom poslovanju
 • koristiti strateške modele analize uspješnosti i sigurnosti poslovanja
 • ustanoviti i organizirati nabavu kao funkciju i proces, visoko rangirati njezin položaj i ulogu u organizaciji te utvrditi i vrjednovati njezin doprinos strateškim i operativnim ciljevima organizacije
 • upravljati nabavom i logistikom u poduzeću uz primjenu Lean filozofije
 • primijeniti linearno programiranje u upravljanju logistikom
 • planirati i voditi ljudske potencijale u nabavi i logistici, delegirati i valorizirati izvršenje zadataka
 • razviti i provoditi nove, poboljšane nabavne strategije kroz sve nabavne kanale; formulirati politike nabave
 • upravljati svim aspektima opskrbnog lanca, kritički prosuđivati efikasnost nabavnog ciklusa, donositi zaključke i prijedloge i pravodobno distribuirati informacije duž opskrbnog lanca
 • predvidjeti, prepoznati i upravljati rizicima u nabavi i logistici
 • podržati informatizaciju procesa nabave, izabrati i koristiti napredna programska rješenja u nabavi
 • planirati i upravljati projektima u nabavi
 • voditi kros-funkcionalne timove
 • kategorizirati i analizirati nabavu i potrošnju te upravljati nabavnim kategorijama
 • kreirati sustav upravljanja dobavljačima koji podrazumijeva vrednovanje i unaprjeđenje dobavljača te upravljanje rizikom dobavljača
 • kreirati sustav istraživanja tržišta
 • koristiti teoriju igara u pregovorima s dobavljačima
 • pripremiti i provesti postupke javne nabave
 • analizirati, kategorizirati i raščlaniti zalihe prema važnosti za poslovanje, upotrijebiti ABC i XYZ analizu, izračunati optimalnu razinu zaliha i stvoriti sustav upravljanja zalihama u poduzeću upotrebom EOQ i JIT modela
 • sastaviti prijedlog i provesti standardizaciju i normizaciju materijala i asortimana
 • stvoriti plan nabave u skladu s planom prodaje i proizvodnje
 • povezati i uskladiti novčani tijek nabave s novčanim tijekom prodaje
 • postaviti ciljeve, kontinuirano preispitivati ciljeve nabave i logistike i mjeriti ostvarenje ciljeva uz pomoć Balanced Scorecarda
 • koristiti instrumente kontrolinga u procesu nabave i logistike (KO, BCG, CG, WIA)
 • analizirati poslovanje sektora nabave
 • izraditi napredna izvješća o nabavnim aktivnostima i poslovanju u okviru sektora nabave i logistike

 

Zašto su naši jednogodišnji programi baš za vas?

Verificiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja - upisuju se u radnu knjižicu

Kako podučavamo i kada počinjemo

 • mogućnost praćenja predavanja putem platforme GoToMeeting
 • interakcija i grupni rad (rješavanje studija slučajeva i zadataka uz prezentiranje) 20%
 • individualni rad i zaključivanje 30%
 • debate (sučeljavanje mišljenja unutar i izvan grupe) 25%
 • igranje uloga prema utvrđenom scenariju 25%
 • grupni rad rješavanje problemskih zadataka
 • predavači su renomirani stručnjaci iz prakse
 • predavači detaljno komentiraju i sugeriraju alternativna postupanja i rješenja
 • prije svakog sljedećeg modula odvojit ćemo vrijeme za rješavanje pitanja i dvojbi vezanih uz prethodno predavanje
 • predavanja jednom tjedno od 17 do 21 sat
 • predavanja počinju u prosincu

Preuzmite brošuru

Želite li saznati više o ovom jednogodišnjem usavršavanju? Preuzmite brošuru!

Rad na studijima slučaja koji se odnose na:

 • kreiranje strategije modela poduzeća
 • kreiranje strateške mape
 • kreiranje i prezentaciju BSC-a
 • analizu isplativosti vlastite proizvodnje
 • provedbu kalkulacije kao temelja odluke o outsourcingu
 • odabir zaposlenika, oblikovanje tima, identifikaciju motivacijskih čimbenika i vrjednovanje učinka
 • određivanje ciljeva i zadataka nabave
 • formuliranje politika nabave
 • kreiranje organizacijske strukture
 • upravljanje kros funkcionalnim timovima i projektom informatizacije nabave
 • kreiranje procesa u nabavi
 • provedbu analize i donošenje odluke o transportu
 • pripremu i provedbu postupka e-nabave i e-aukcije na softveru Promena
 • izradu Spend analize
 • odabir strategije nabave za pojedine kategorije
 • analizu zaliha modela poduzeća Alfa i Beta i izradu sustava upravljanja zalihama s obzirom na prošlu potrošnju i planirane potrebe
 • izradu izvješća u području kontrolinga nabave
 • izradu i uslađivanje novčanog tijeka nabave
 • izračun pokazatelja poslovanja

 

Predavači su renomirani stručnjaci i znanstvenici

Nastavni program

Menadžment moderne nabave
Osnove poslovne strategije u nabavi 

Od ideje do ciljeva
Politika nabave i logistike 

Od referenta do specijalista – od hitnog do bitnog
Organizacija nabave i upravljanje opskrbnim lancem 

Evolucija – od protivnika do partnera   
Upravljanje odnosima s dobavljačima 

Osnove kontrolinga nabave i logistike    
Zalihe – more mogućnosti

 

Voditelj nabave i logistike

Ispunite prijavnicu i kontaktirat ćemo vas

Alumni

Što su polaznici rekli o nama