Analiza vrijednosti poduzeća – Edukacije – Altius

Jednodnevna edukacija

Analiza vrijednosti poduzeća

 • Altius savjetovanje, Ožegovićeva 8, Zagreb
 • 10. travnja (petak); 1 dan - 6 sati
 • Cijena / 1.300,00 kn + PDV
  Na cijenu ostvarujete 5% popusta.
 • Ivan Augustin mag. math.
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 10.4.2015.

Analiza poslovanja je neophodna kako bi znali ide li kompanija u “pravom” smjeru. Ono što nam je potrebno za tu analizu je poznavanje financijskih izvještaja kompanije. Nakon što znamo “gdje” i “kako” gledati, možemo dobiti naznake mogu li se u budućnosti (i zbog čega) očekivati poremećaji u poslovanju.
Kada naučimo čitati izvješća, vrlo brzo i jednostavno ih možemo reklasificirati (reorganizirati), kako bi bila prilagođena za daljnju analizu. Sljedeći korak je određivanje slobodnih novčanih tokova, nakon čega dolazimo do ključne točke u valuaciji poduzeća. Radi se o procjeni troška kapitala i troška duga te korištenju ovih parametara u DCF (Discounted Cash Flow) modelu.
Na edukaciji Analiza vrijednosti poduzeća 10. travnja (petak) u Zagrebu, na primjerima iz prakse ćemo obraditi sve faze procjene poduzeća, izračunati vrijednost kompanije te naš rezultat usporediti s onime što nam “daje” tržište kapitala.

Iz edukacije izdvajamo:

 • analiza financijskih izvještaja: bilanca, RDG, novčani tok
 • godišnji vs kvartalni izvještaji
 • reklasifikacija financijskih izvještaja
 • sadašnja i buduća vrijednost novca - primjeri/zadaci
 • FCFF (Free Cash Flow to Firm) i FCFE (Free Cash Flow to Equity)
 • trošak kapitala i trošak duga - način određivanja i problematika - primjeri
 • ponderirani prosječni trošak kapitala
 • optimalna struktura kapitala
 • terminalna vrijednost
 • analiza osjetljivosti

Analiza vrijednosti poduzeća

Edukacija je namijenjena:

 • investicijskim i financijskim analitičarima
 • investicijskim savjetnicima
 • konzultantima
 • vlasnicima i upravi poduzeća koji donose strateške odluke
 • menadžmentu koji radi na poslovima planiranja i analize
 • voditeljima projekata
 • djelatnicima u financijskim odjelima

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
6.11.2014.
Zagreb
10.4.2015.
Zagreb