Financije za nefinancijaše - kako naše poslovne odluke utječu na profitabilnost cijelog poduzeća? – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Financije za nefinancijaše - kako naše poslovne odluke utječu na profitabilnost cijelog poduzeća?

 • Altius savjetovanje, Dragutina Domjanića 25, Zagreb
 • 27. svibnja (ponedjeljak) Zagreb; 1 dan - 7 sati
 • Cijena / 1.300,00 kn + PDV
  Na cijenu ostvarujete 5% popusta.
 • dr. sc. Andreja Švigir ovl. rev.
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 17.6.2019.

Ovu edukaciju moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting - udaljeno praćenje edukacije

Rad na računalu
(polaznici će raditi na POVEZANIM studijima slučaja i dobiti predloške modela u excelu)


Nepoznavanje financija i računovodstva može imati negativne posljedice za poduzeće ili pojedinca. Prije svega unosi nesigurnost u donošenje poslovnih odluka. Nadalje, oduzima nam mogućnost da naše poslovanje vidimo u cjelini, odnosno da uočimo kako naše poslovne odluke utječu na profitabilnost cjelog poduzeća. Upravo zbog toga za svaku razinu menadžmenta važno je steći ekonomska znanja.

Ova edukacija bit će od pomoći svima koji donose poslovne odluke koje direktno ili indirektno utječu na profitabilnost i poslovanje poduzeća.
Omogućit će nefinancijašima da barem na kratko dobiju uvid u svijet financijaša.

Iz radionice izdvajamo:

 • godišnji financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tokovi)
 • Praktična vježba: izrada financijskih izvještaja – rad na računalu
 • kako poslovne odluke koje se donose u sektorima prodaje, proizvodnje, nabave ili ljudskih potencijala utječu na:
  • financijsku sigurnost poslovanja (likvidnost i zaduženost)
  • korištenje efekata financijske poluge (politiku financiranja)
  • financijska ravnotežu (neto radni kapital i financijsku stabilnost)
  • uspješnost poslovanja (aktivnost, profitabilnost i rentabilnost)
    
 • Praktična vježba: analiza financijskih izvještaja (prethodno sastavljenih)
 • kako na vrijeme uočiti poremećaje u poslovanju
 • dijagnostička mapa pokazatelja: „crvene mrlje” poslovanja
 • Praktična vježba: polaznici će dobiti 3 primjera iz prakse na kojima će trebati detektirati poremećaje
 • DuPont, ADT i Bex modeli: ANALIZA poslovanja kroz sustave pokazatelja
 • Izračun ekonomske profitabilnosti poduzeća (EVA i ROIC)
 • Praktična vježba: izrada modela financijske analize (na temelju prethodno sastavljenih financijskih izvještaja)
 • načela procjene i metode vrednovanja – kvaliteta brojeva koji se nalaze u financijskim izvještajima

Radionica je namijenjena:

 • upravi, voditeljima i svim drugim osobama koje rade na poslovima upravljanja poduzećem
 • direktorima prodaje i marketinga
 • direktorima proizvodnje
 • direktorima nabave
 • svima koji o financijama žele znati više

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
28.3.2017.
Zagreb
29.5.2017.
Zagreb
12.10.2017.
Zagreb
31.1.2018.
Zagreb
21.3.2018.
Zagreb
23.4.2018.
Zagreb
7.6.2018.
Zagreb
13.9.2018.
Zagreb
23.1.2019.
Zagreb
17.6.2019.
Zagreb