Ispravci vrijednosti i umanjenje imovine – izazovi u praksi – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Ispravci vrijednosti i umanjenje imovine – izazovi u praksi

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 22.2.2024.

Ovu edukaciju moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting - udaljeno praćenje edukacije

Kompleksnost poslovnog okruženja dovela je da je financijski izvještaji u velikoj mjeri ovise o vrednovanju pojedinih bilančnih pozicija. Navedeno se posebice odnosi na definiranje korisnog vijeka trajanja sredstva dugotrajne imovine, vrednovanje zaliha, vrednovanje potraživanja od kupaca, vrednovanje financijske imovine (zajmova i udjela u povezanim društvima). Nedvojbeno je da ove stavke nije moguće precizno izmjeriti, već samo procijeniti, stoga u takvom okruženju današnji računovođa postaje “prometnik”, koji pokušava prikupiti sve vjerodostojne informacije iz različitih odjela, kako bi mogao osigurati adekvatnu osnovu za donošenje računovodstvenih procjena.

Na ovoj radionici, koja će se održati 22. veljače (četvrtak) u Zagrebu i online obraditi će se ispravci vrijednosti i umanjenje imovine ključni za realno i objektivno financijsko izvještavaje, kao i dati smjernice i primjenjivi materijali za provođenje istoga prilikom izrade financijskih izvještaja za 2024. godinu.

Sadržaj radionice:

  • definiranje okvira i modela utvrđivanja korisnog vijeka trajanja sredstva dugotrajne imovine sa naglaskom na računovdostveni i porezni okvir
  • definiranje okvira i modela vrijednosnog usklađenja zaliha
  • definiranje okvira i modela vrijednosnog usklađenja potriživanja od kupaca kod obveznika primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (sa naglaskom na izradu modela očekivanih kreditnih gubitaka u skladu sa MSFI 9 – Financijski instrumenti)
  • prezentacija ilustrativnog primjera vrijednosnog usklađenja goodwilla u skladu sa MRS 36 u MS Excelu
  • definiranje okvira i modela vrijednosnog usklađenja financijske imovine kod obveznika primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI 9 – Financijski instrumenti)
  • evidentiranje promjene računovodstvenih procjena iz razdoblja u razdoblje (MRS 8).

Radionica je namjenjena:

  • direktorima računovodstva i financija
  • voditeljima računovodstva
  • voditeljima financijsko-računovodstvenih servisa

Voditelj financija, računovodstva i poreza – jednogodišnje usavršavanje Poslovnog učilišta Altius

Želite li saznati više o ovom jednogodišnjem usavršavanju? Preuzmite brošuru!

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
22.2.2024.
Zagreb