Kako računovodstvo koristi kontroleru? – Edukacije – Altius

Dvodnevni trening

Kako računovodstvo koristi kontroleru?

 • Altius savjetovanje, Ožegovićeva 8, Zagreb
 • 3. i 4. svibnja (četvrtak i petak); dva dana - 14 sati
 • Cijena / 2.600,00 kn + PDV
  Na navedenu cijenu ostvarujete 5% popusta.
 • dr. sc. Andreja Švigir ovl. rev.
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 3.5.2012.

Svojim dolaskom ostvarujete 5% popusta!

Prijavite se i poboljšajte svoje kontrolersko izvještavanje - izbjegnite pogreške koje vjerojatno činite!

Da biste kvalitetno sastavili kontrolerski izvještaj, morate vrlo dobro poznavati računovodstvo. Kontroler treba poznavati i ostale utjecaje na poslovanje poduzeća i biti stručnjak u ekonomskim analizama, kako bi računovodstvene veličine znao pretvoriti u "priču" o uzrocima i posljedicama. Na treningu 3. i 4. svibnja (četvrtak i petak) u Zagrebu,  upoznat ćemo vas s računovodstvenom funkcijom i njezinim zadacima. Naučit ćete kako evidentirati poslovne događaje te sastaviti financijske i mnoštvo drugih poslovnih izvještaja, neophodnih za kvalitetno menadžersko izvještavanje.

Iz edukacije izdvajamo:

 • kako računovodstvo funkcionira?
 • kako ustrojiti računovodstvo koje je upotrebljivo za kontroling
 • što je računovodstvo u realnom vremenu
 • računovodstveni propisi i njihova primjena - važne kontrolerske informacije
 • MSFI, HSFI za kontrolere - uloga, primjena, trendovi
 • računovodstvene politike - znaju li kontroleri kakva je moć računovodstvenih politika - primjeri iz prakse
 • kako promjena politika utječe na KPI
 • kako uspostaviti uspješnu vezu kontrolinga i računovodstva
 • financijski izvještaji - bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama glavnice, bilješke - što nam govore i kako ih čitati?
 • povezanost financijskih izvješća - zašto i kako povezivati?
 • studij slučaja - otvaranje poslovnih knjiga, knjiženje poslovnih događaja, zatvaranje poslovnih knjiga i izrada financijskih izvještaja
 • kako nas informacije prezentirane u financijskim izvještajima konkurencije mogu navesti na pogrešne zaključke
 • gdje griješimo kod menadžerskog izvještavanja - zašto nas menadžeri ne slušaju
 • kako napraviti analizu financijskih izvještaja nakon što smo razumjeli načela njihovog sastavljanja

Edukacija je namijenjena:

 • voditeljima kontrolinga
 • kontrolerima
 • upravi društva
 • menadžerima svih razina koji rade na poslovima upravljanja
 • voditeljima financija i računovodstva
 • svima koji rade na poslovima financija i računovodstva
 • svima koji rade na poslovima plana i analize
 • svima koji koji koriste podatke iz računovodstva za poslovno upravljanje
 • svima koji donose odluke na temelju informacija iz računovodstva

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
3.5.2012.
Zagreb