Menadžersko računovodstvo i kontroling – Edukacije – Altius

Dvodnevni trening

Menadžersko računovodstvo i kontroling

 • Poslovno učilište Experta, Ulica kneza Mislava 14, Zagreb
 • 3. i 4. ožujka (utorak i srijeda); dva dana - 14 sati
 • Cijena / 345,08 € (2.600,00 kn) + PDV
 • dr. sc. Andreja Švigir
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 3.3.2009.

Za menadžersko računovodstvo možemo reći da je posebna i specifična računovodstvena disciplina čiji je primarni zadatak osigurati menadžmentu informacije koje su im potrebne za kvalitetno odlučivanje. Kontroling je pak produžena ruka menadžerskog računovodstva, ali i puno više od toga. Zašto kontroling i što mu je cilj? Kontroling je filozofija upravljanja čija je baza računovodstvo. Jedan od ciljeva edukacije je razumjeti neraskidivu vezu između računovodstva i kontrolinga u partnerstvu, a ne suparništvu. Isto tako, cilj edukacije 3. i 4. ožujka (utorak i srijeda) u Zagrebu je svladavanje metoda i tehnika iz područja menadžerskog računovodstva i kontrolinga.

Iz edukacije izdvajamo:

 • financijsko računovodstvo - temelj menadžerskog računovodstva
 • troškovi - kako njima upravljati
 • analiza odnosa troškova i prihoda
 • donošenje odluka na temelju informacija iz menadžerskog računovodstva
 • organizacija profitnih centara
 • kontroling i njegove funkcije
 • u kakvom su odnosu kontroling, kontrola te računovodstvo i financije
 • objekti kontrolinga - što kontroling promatra i zašto
 • kako u računovodstvu ustrojiti evidencije koje će zadovoljiti sve interne korisnike
 • informacijski sustav, računovodstvo i kontroling - kako uskladiti ponudu i potražnju za informacijama
 • kakva je uloga kontrolinga u sustavu organiziranja poslovanja
 • kontroling u računovodstvu - studij slučaja
 • kakve karakteristike mora imati računovođa, a kakve kontroler

Edukacija je namijenjena:

 • menadžerima koji rade na poslovima upravljanja poduzećem
 • menadžerima računovodstva i kontrolinga
 • osobama koje rade na poslovima plana i analize
 • osobama koje rade na operativnim računovodstvenim poslovima, a željele bi znati više
 • svima koji koriste podatke iz računovodstva za poslovno upravljanje
 • svima koji donose odluke na temelju informacija iz računovodstva

Nakon završene edukacije svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
3.3.2009.
Zagreb