MRS 39 (MSFI 9) i HSFI 9: Financijski instrumenti – Edukacije – Altius

Jednodnevna edukacija

MRS 39 (MSFI 9) i HSFI 9: Financijski instrumenti

 • Altius savjetovanje, Ožegovićeva 8, Zagreb
 • 8. prosinca (ponedjeljak); 1 dan - 7 sati
 • Cijena / 172,54 € (1.300,00 kn) + PDV
  Na cijenu ostvarujete 5% popusta.
 • Ksenija Kramar dipl. oec., ovl. rev.
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 8.12.2014.

Kao posljedica velike financijske krize krajem 2008. godine, pokrenut je proces revizije svih osnovnih elemenata MRS 39 s ciljem da se usvoji novi standard MSFI-9 - Financijski instrumenti koji će biti manje kompleksan i temeljiti se na uvažavanju osnovih načela. Iako kompletiranje novog regulatornog okvira nije završeno, jer je Međunarodni odbor za standarde financijskog izvještavanja na sastanku u srpnju 2013. godine odlučio odgoditi obveznu primjenu MSFI 9 do izdavanja potpune verzije, pripreme za njegovu implementaciju nameću potrebu pravovremenog upoznavanja i razumijevanja. Pridružite nam se na edukaciji 8. prosinca (ponedjeljak) u Zagrebu.

Primarni cilj edukacije je razumijevanje i usvajanje zahtjeva MRS 39, koji predstavlja osnovni okvir za priznavanje, mjerenje i utvrđivanje postojanja umanjenja vrijednosti financijske imovine i obveza koje predstavljaju glavne kategorije bilance stanja svake financijske organizacije i odlučujućeg pokretača bilance uspjeha, s posebnim naglaskom na sljedeća pitanja:
- klasificiranje i mjerenje financijskih instrumenata
- umanjenje vrijednosti financijske imovine
- računovodstveni tretman derivata i računovodstvo zaštite

Iz edukacije izdvajamo:

 • primjena i usporedba MRS 39 (MSFI 9) i HSFI 9
 • početno i naknadno mjerenje financijskih instrumenata (klasifikacija i mjerenje na primjerima)
 • umanjenje vrijednosti (metode naknadnog mjerenja, ovisno o kategoriji ulaganja / fer vrijednost ili efektivne kamatne stope)
 • računovodstveni tretman derivata - početno i naknadno mjerenje, prestanak priznavanja
 • računovodstvo zaštite - instrumenti zaštite, zaštićene stavke, dokumentiranje odnosa zaštite, cilj upravljanja rizicima od strane subjekta i strategija za provedbu zaštite

Edukacija je namijenjena:

 • svima koji su uključeni u izradu i sastavljanje financijskih izvještaja, interno i eksterno izvještavanje, analize poslovanja svojeg i drugih društava s kojima postoji poslovni odnos
 • zaposlenima u računovodstvu
 • zaposlenima u kontrolingu
 • zaposlenima u internoj i eksternoj reviziji
 • zaposlenima u bankama, osiguravajućim i leasing društvima (na poslovima izrade kreditnih prijedloga i procjene boniteta)

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
8.12.2014.
Zagreb