Nove evidencije za radnike i obračunske liste – Edukacije – Altius

Jednodnevna edukacija

Nove evidencije za radnike i obračunske liste

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 25.5.2015.

Isplata plaće i ostalih materijalnih prava radnika po sudskoj presudi


Prijavite se i doznajte sve o izmjenama propisa i o specifičnostima s kojima se rijetko, ali redovito susrećemo svake godine.

 

Što nam donose novi Pravilnici vezano za evidencije radnika, radno vrijeme i provedeno radno vrijeme?
Na koje pojedinosti trebamo pripaziti? Kako pravilno obračunati plaću i ostale naknade u izvanrednim situacijama? Što nam donosi novi obrazac kod (ne)isplate plaće i otpremnine? Koriste li radnici u potpunosti godišnji odmor, na koji način isplatiti naknadu za neiskorišteni odmor? Vaš bivši radnik je dobio spor i dužni ste isplatiti plaću i druge naknade. Na koji način i prema kojim propisima? Sve ove informacije možete dobiti iz prve ruke od naših stručnjaka na radionici 25. svibnja (ponedjeljak) u Zagrebu.


Iz edukacije izdvajamo:


Uvod u specifične odredbe Zakona o radu

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima:

 • evidencije o radnicima i drugim osobama (novosti - oblik i sadržaj)
 • evidencije o radnom vremenu (radno vrijeme i preraspodjele)
 • evidencije o provedenom radnom vremenu (redovni rad, preraspodjela, službeni put, rad na terenu i druge specifičnosti, odmori)

Obračun plaće

 • redovita primanja i izvanredne situacije
 • bonusi, bolovanja, otpremnine
 • obračun doprinosa iz plaće i na plaću
 • obračun poreza na dohodak i prireza
 • prekovremeni rad - pojam, ograničenja, trajanje, obračun

Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

 • novi obrazac obračuna isplaćene i neisplaćene plaće (oblik i sadržaj)
 • novi obrazac obračuna isplaćene i neisplaćene otpremnine
 • naknada za neiskorišteni godišnji odmor

Isplata materijalnih prava radnika po sudskoj presudi

 • isplata plaće
 • isplata božićnica, regresa, otpremnina i dr.

Edukacija je namijenjena:

 • zaposlenicima i vlasnicima računovodstvenih servisa
 • vlasnicima poduzeća
 • direktorima poduzeća
 • direktorima financija i računovodstva

Svaki polaznik će dobiti Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
25.5.2015.
Zagreb