Novine MSFI-a i specifičnosti MSFI-a 1, 15, 16 i 9 – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Novine MSFI-a i specifičnosti MSFI-a 1, 15, 16 i 9

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 15.1.2019.

Ovu edukaciju moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting - udaljeno praćenje edukacije

Praktikum

Novine MSFI -a i specifičnosti MSFI-a 1, 15, 16 i 9.  Pošaljite nam svoja 3 pitanja pisanim putem!

Kako postupati u računovodstvu od 1.1.2019. Koji su standardi u primjeni od 1.1.2018., a kako je protekla godina njihove primjene. Na radionici ćemo proći kroz novine računovodstvenih propisa s posebnim osvrtom na MSFI 1, 15, 16 i 9.

Istraživanje koje je u svom doktorskom radu provela dr.sc. Andreja Švigir, pokazalo je da ispitanici računovodstvene standarde smatraju nerazumljivima, a u njihovoj se primjeni osjećaju nesigurnima. Nemojmo si dopustiti nesigurnost u primjeni računovodstvenih standarda! Pridružite nam se  na 15. siječnja (utorak) u Zagrebu.

Novine MSFI -a i specifičnosti MSFI-a 1, 15, 16 i 9

Iz radionice izdvajamo:

Prva primjena MSFI – što kada s HSFI prelazimo na MSFI

Postupci konsolidacije uz primjenu MSFI

MSFI 9 – Financijski instrumenti – klasifikacija i mjerenje

 • klasifikacija i mjerenje financijskih instrumenata
 • umanjenje vrijednosti financijske imovine
 • računovodstvo zaštite – kada i na koji način?
 • Primjer – shematski prikaz klasifikacije financijske imovine
 • povezanost poslovnog modela i financijske imovine
 • utjecaj ugovornih novčanih tokova i njihov utjecaj na klasifikaciju financijske imovine
 • klasifikacija financijskih obveza

MSFI 15 – Prihodi na temelju ugovora s kupcima

 • prepoznavanje ugovora s kupcima
 • uvjeti za obračunavanje ugovora prema MSFI 15
 • isporuka i oblikovanje prihoda
 • prijenos kontrole nad isporukom i priznavanje prihoda
 • priznavanje prihoda po obavljenim radovima (metode outputa i metode inputa)
 • Primjer – priznavanje prihoda graditeljstvo
 • Primjer – priznavanje prihoda intelektualne usluge
 • priznavanje prihoda od isporuke tijekom određenog vremena
 • priznavanje prihoda u određenom trenutku
 • isporuke s pravom povrata
 • jamstvo za prodana dobra i usluge
 • prihodi od prodaje putem agenta
 • prihodi kada kupac ima pravo na dodoatnu robu ili uslugu
 • troškovi povezani s ostvarivanjem prihoda

MSFI 16 – Najmovi

 • nova klasifikacija najmova
 • utjecaj novog modela računovodstva najmova na financijske izvještaje (bilancu, rdg i novčane tokove) najmoprimca

 

Radionica je namijenjena:

 • voditeljima financija i računovodstva
 • voditeljima financijsko-računovodstvenih servisa
 • poreznim savjetnicima
 • svima koji sudjeluju u kreiranju porezne politike poduzeća
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
3.12.2018.
Zagreb
15.1.2019.
Zagreb