Obračun plaća i naknada – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Obračun plaća i naknada

 • Altius savjetovanje, Ožegovićeva 8, Zagreb
 • 9. travnja (četvrtak); 1 dan - 4 sata + rasprava
 • Cijena / 132,72 € + PDV
  Na navedenu cijenu ostvarujete 5% popusta.
 • Gordana Hruševar dipl. oec.
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 9.4.2015.

Propisi koji reguliraju plaće i ostale naknade doista su mnogobrojni, a same plaće i naknade vrlo su bitan mehanizam stimulacije zaposlenih. Stoga je ova tema iznimno kompleksna i uvijek aktualna, što dokazuju i vaši upiti koje nam šaljete. Na njih ćemo odgovoriti na radionici 9. travnja (četvrtak) u Zagrebu, a proći ćemo sve primjere koji se najčešće pojavljuju u vašoj praksi.

Iz radionice izdvajamo:

 • regulatorni okvir
 • obračun plaća i naknada te knjiženje obračuna u glavnoj knjizi:
  • redovna primanja u punom i nepunom radnom vremenu
  • volonteri i stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
  • bolovanje na teret poslodavca i HZZO-a
  • primanja u naravi
  • bonusi i trinaesta plaća
  • poduzetnička plaća
  • konačni obračun plaće
 • evidencija o radnom vremenu i JOPPD obrazac
 • Ugovor o radu i kolektivni ugovori - obračun prekovremenog rada i rada na neradne dane, naknade za neiskorišteni godišnji odmor, minuli rad
 • obustave i ovrha na plaću

Radionica je namijenjena:

 • računovođama
 • voditeljima i zaposlenicima u odjelima ljudskih potencijala
 • zaposlenicima koji rade na obračunu plaća

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
9.12.2013.
Zagreb
8.1.2014.
Zagreb
13.3.2015.
Zagreb
9.4.2015.
Zagreb