PDV kod isporuka na daljinu i elektronički sustav OSS i IOSS – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

PDV kod isporuka na daljinu i elektronički sustav OSS i IOSS

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 28.10.2021.

Ovu edukaciju moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting - udaljeno praćenje edukacije

Dana 1. srpnja 2021. godine u RH i ostalim zemljama članicama EU dolazi do značajnih izmjena u oporezivanju PDV-om za usluge koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici u drugim državama članicama te u oporezivanju prodaje dobara na daljinu. Seminar pruža jasan pregled izmjena koje su stupile na snagu i obrazlaže primjenu (novih) posebnih postupaka oporezivanja koji su vezani za te izmjene a koje za porezne obveznike zapravo znače pojednostavljenje u oporezivanju.

Sadržaj radionice:

  • registracija korisnika za posebni postupak oporezivanja za usluge i prodaju dobara na daljinu u RH
  • posebni postupak oporezivanja za usluge koje obavljaju porezni obveznici bez sjedišta unutar EU-a
  • posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu unutar EU-a, za isporuke dobara unutar država članica koje obavljaju elektronička sučelja koja omogućuju te isporuke i za usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar EU-a, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje
  • posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja
  • posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz
  • koje stope PDV-a treba primijeniti za isporuke dobara i usluga na daljinu u zemljama članicama EU-a

Radionica je namijenjena:

  • poreznim savjetnicima
  • voditeljima financija i računovodstva
  • djelatnicima u računovodstvu koji sudjeluju u obračunu plaća
  • vlasnicima trgovačkih društava i knjigovodstvenih servisa

Voditelj financija, računovodstva i poreza – jednogodišnje usavršavanje Poslovnog učilišta Altius

Želite li saznati više o ovom jednogodišnjem usavršavanju? Preuzmite brošuru!

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
28.10.2021.
Zagreb