Pripreme za završni račun – Edukacije – Altius

Dvodnevni trening

Pripreme za završni račun

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 19.10.2010.

Poslovna 2010. godina je na izmaku. No, za računovodstvene i porezne stručnjake ovdje nije kraj, već početak. Najvažnije pitanje koje trebamo postaviti jest: "Jesmo li učinili sve kako bismo optimalizirali računovodstvenu i poreznu obvezu." Ako nismo, zadnji je čas da još nešto učinimo. Isto tako, vrlo je važno provesti kontrolne postupke u računovodstvu kako bismo uočili moguće pogreške i nedostatke učinjene tijekom 2010., uklonili ih te sastavili kvalitetne financijske izvještaje. Radionicom vas želimo potaknuti i na promišljanje o promjenama u računovodstvenim i poreznim postupcima i njihovoj primjeni tijekom 2011.

Na Altiusovom treningu 19. i 20. listopada (utorak i srijeda) u Zagrebu zajednički ćemo uz otvorenu diskusiju i interakciju proanalizirati računovodstvene i porezne dvojbe.

Iz edukacije izdvajamo:

 • posebnosti sastavljanja financijskih izvještaja velikih poduzetnika uz primjenu MSFI-ja -NOVOSTI
 • posebnosti sastavljanja financisjkih izvještaja uz primjenu HSFI-a - NOVOSTI
 • izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti i kako ga sastaviti 
 • preduvjeti koji moraju biti ispunjeni kako bi financijski izvještaji bili istiniti i fer
 • kontrolni postupci u računovodstvu koji prethode sastavljanju financijskih izvještaja
 • popis - na što obratiti pažnju (provođenje popisa, formiranje komisija, računovodstveni i porezni aspekt manjkova)
 • polazna veličina utvrđivanja porezne osnovice je računovodstvena dobit - kako ju optimalizirati uz primjenu računovodstvenih politika
 • računovodstvene politike i njihov utjecaj na računovodstveni i porezni rezultat (zalihe, rezerviranja, potraživanja od kupaca, ugovori o izgradnji, dugotrajna imovina i amortizacija…)
 • Zakon i Pravilnik o porezu na dobit i njihov utjecaj na poreznu osnovicu
 • računovodstvo poreznih razlika uz primjenu MRS-a 12 - Porez na dobit te HSFI-a 14 - Vremenska razgraničenja
 • latentni porezi
 • posebnosti određenih prihoda i rashoda i njihov utjecaj na uvećanje i umanjenje porezne osnovice poreza na dobit
 • kako kod zadnjeg obračuna plaće ispraviti nepravilnosti obračuna plaća tijekom godine
 • kako uskladiti evidencije poreza na dodanu vrijednost te ispravno sastaviti PDV-K

Edukacija je namijenjena:

 • menadžmentu svih razina koji radi na poslovima upravljanja
 • menadžerima financija i računovodstva
 • poreznim savjetnicima
 • voditeljima financijsko-računovodstvenih ureda
 • računovođama
 • svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva

Nakon završene edukacije svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
3.11.2009.
Zagreb
19.10.2010.
Zagreb