Pripreme za završni račun i porezne evidencije – Edukacije – Altius

Dvodnevni trening

Pripreme za završni račun i porezne evidencije

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 21.10.2014.

Zašto biste trebali doći na edukaciju?
- naučit ćete kako ustrojiti kontrolno-analitičke postupke u računovodstvu
- provjerit ćete ispravnost računovodstvenih i poreznih evidencija

Još malo, i poslovna 2014. godina je iza nas. No, za računovodstvene i porezne stručnjake ovdje nije kraj, već početak. Najvažnije pitanje koje trebamo postaviti jest: „Jesmo li učinili sve kako bismo optimalizirali računovodstvenu i poreznu obvezu?“ Ako nismo, zadnji je čas da još nešto učinimo. Isto tako, vrlo je važno provesti kontrolne postupke u računovodstvu kako bismo uočili moguće pogreške i nedostatke učinjene tijekom 2014., uklonili ih te sastavili kvalitetne financijske izvještaje. Radionicom vas želimo potaknuti i na promišljanje o promjenama u računovodstvenim i poreznim postupcima i njihovoj primjeni tijekom 2015. Na treningu 21. i 22. listopada (utorak i srijeda) u Zagrebu, zajednički ćemo uz otvorenu diskusiju i interakciju, proanalizirati računovodstvene i porezne dvojbe.

Iz edukacije izdvajamo:

 • posebnosti sastavljanja financijskih izvještaja velikih poduzetnika uz primjenu MSFI-ja - novosti
 • posebnosti sastavljanja financijskih izvještaja uz primjenu HSFI-ja - novosti
 • izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti - kako ga sastaviti
 • preduvjeti koji moraju biti ispunjeni kako bi financijski izvještaji bili istiniti i fer
 • kontrolni postupci u računovodstvu koji prethode sastavljanju financijskih izvještaja
 • popis - na što obratiti pažnju (provedba popisa, formiranje komisija, računovodstveni i porezni aspekt manjkova)
 • polazna veličina utvrđivanja porezne osnovice je računovodstvena dobit - kako ju optimalizirati uz primjenu računovodstvenih politika
 • računovodstvene politike i njihov utjecaj na računovodstveni i porezni rezultat (zalihe, rezerviranja, potraživanja od kupaca, ugovori o izgradnji, dugotrajna imovina i amortizacija…)
 • Zakon i Pravilnik o porezu na dobit i njihov utjecaj na poreznu osnovicu
 • računovodstvo poreznih razlika uz primjenu MRS-a 12 - Porez na dobit te HSFI-a 14 - Vremenska razgraničenja
 • latentni porezi - računovodstveni i porezni rezultat poslovanja
 • posebnosti određenih prihoda i rashoda i njihov utjecaj na uvećanje i umanjenje porezne osnovice poreza na dobit
 • kako kod zadnjeg obračuna plaće ispraviti nepravilnosti obračuna plaća tijekom godine
 • evidencija o radnom vremenu i radnicima
 • kako uskladiti evidencije poreza na dodanu vrijednost te ispravno sastaviti PDV-K
 • posebnosti oporezivanja PDV-om - na što obratiti pažnju

Edukacija je namijenjena:

 • menadžmentu svih razina koji radi na poslovima upravljanja
 • menadžerima financija i računovodstva
 • poreznim savjetnicima
 • voditeljima financijsko-računovodstvenih ureda - knjigovodstvenih servisa
 • računovođama
 • svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
25.10.2011.
Zagreb
22.11.2011.
Zagreb
13.12.2011.
Zagreb
17.1.2012.
Zagreb
15.11.2012.
Zagreb
16.1.2013.
Zagreb
11.2.2013.
Zagreb
5.11.2013.
Zagreb
21.11.2013.
Zagreb
21.10.2014.
Zagreb