Računovodstvo najmova - prelazak iz MRS 17 u MSFI 16 – Edukacije – Altius

Jednodnevna edukacija

Računovodstvo najmova - prelazak iz MRS 17 u MSFI 16

 • Udruga računovođa i financijskih djelatnika Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 13, Osijek
 • 12. ožujka (ponedjeljak); jedan dan - 3 sata + 1 sat rasprava
 • Cijena / 1.000,00 kn + PDV
 • Gordana Hruševar dipl. oec.
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 12.3.2018.

MSFI 16 objavljen je u siječnju 2016. s primjenom od 01.01.2019. kao rezultat višegodišnje rasprave IASB i FASB. Novi standard ispravlja najveću zamjerku prethodnog, a to je bilančno priznavanje operativnog najma kod najmoprimca umjesto vanbilančnog kao do sada kako bi se postigla veća vjerodostojnost informacija dobivenih iz financijskih izvještaja.


Cilj edukacije 12. ožujka (ponedjeljak) u Osijeku je na praktičnim primjerima prikazati primjenu MRS 17 i 16, kao i nacrt novog MRS 17, te uz interakciju s polaznicima obraditi područja njihove primjene.

 

Izdvajamo iz sadržaja:

 • Klasifikacija najmova prema MRS 17 i MSFI 16, priznavanje i naknadna procjena
 • Evidentiranje poslovnog i financijskog najma kod najmoprimca i najmodavca prema starom i novom standardu, te izbor metoda amortizacije imovine u najmu
 • Sale-and-leaseback transakcije prema postojećem i novom standardu
 • Prijelazno razdoblje i prvo priznavanje prava na korištenje imovine, te obveze za najam

 

Edukacija je namijenjena:

 • svima koji donose odluke na temelju informacija iz računovodstva
 • menadžerima financija i računovodstva
 • voditeljima računovodstva
 • voditeljima financijsko-računovodstvenih ureda - knjigovodstvenih servisa
 • računovođama
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
15.6.2015.
Osijek
16.11.2017.
Osijek
12.3.2018.
Osijek