Specifičnosti MSFI/HSFI - pošaljite nam svoja 3 pitanja pisanim putem – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Specifičnosti MSFI/HSFI - pošaljite nam svoja 3 pitanja pisanim putem

Prijave su otvorene
Za prijavu na ovu edukaciju kliknite na željeni termin
24.11.2020.
08:30 – 14:15
Zagreb

Ovu edukaciju moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting - udaljeno praćenje edukacije

Specifičnosti MSFI/HSFI – pošaljite nam svoja 3 pitanja pisanim putem!

Računovodstveni propisi se neprestano mijenjaju. To ih često čini nedovoljno razumljivima. Na radionici ćemo proći kroz sve specifičnosti računovodstvenih standarda te ćemo na primjerima iz prakse pojasniti dvojbe koje se javljaju u njihovoj primjeni.

Istraživanje koje je u svom doktorskom radu provela dr.sc. Andreja Švigir, pokazalo je da ispitanici računovodstvene standarde smatraju nerazumljivima, a u njihovoj se primjeni osjećaju nesigurnima.  Nemojmo si i mi dopustiti nesigurnost u primjeni računovodstvenih standarda! Pridružite nam se na radionici u Zagrebu.

MSFI I HSFI na primjerima iz prakse i studijima slučaja:

 • kako objavljivati informacije o primjeni računovodstvenih standarda
 • odabir računovodstvenih politika koje najbolje odražavaju istinitost i fer vaših financijskih izvještaja
 • računovodstveni postupci na ZALIHAMA
 • izvještaj o novčanim tokovima – ZADATAK ZA VJEŽBU
 • dugotrajna imovina i imovina namijenjena prodaji
 • POLITIKA AMORTIZACIJEi porez na dobit
 • NAJMOVI – kada poslovni kada financijski najam
 • tečajne razlije i kamate – kapitalizacija da ili ne?
 • konsolidirani i odvojeni financijski izvještaji – ZADATAK ZA VJEŽBU
 • revalorizacija i umanjenje imovine – ZADATAK ZA VJEŽBU
 • računovodstveni i porezni aspekt rezerviranja
 • nematerijalna imovina – računovodstveni i porezni aspect
 • poslovna spajanja – ZADATAK ZA VJEŽBU
 • priznavanje prihoda i rashoda
 • MSFI 8- poslovni segmenti – evidentiranje i objavljivanje
 • MSFI 9 - financijski instrumenti
 • MSFI 15 - prihodi od ugovora s kupcima

Edukacija je namijenjena:

 • voditeljima financija i računovodstva
 • voditeljima financijsko - računovodstvenih servisa
 • poreznim savjetnicima
 • svima koji sudjeluju u kreiranju porezne politike poduzeća

Svaki polaznik će dobiti Altiusov certifikat.

Prijave su otvorene
Za prijavu na ovu edukaciju kliknite na željeni termin
12.9.2018.
Zagreb
3.12.2019.
Zagreb
24.11.2020.
Zagreb