Sve što ste željeli znati o MSFI i HSFI – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Sve što ste željeli znati o MSFI i HSFI

 • Altius savjetovanje, Ožegovićeva 8, Zagreb
 • 26. siječnja (četvrtak); 1 dan - 7 sati
 • Cijena / 172,54 € (1.300,00 kn) + PDV
  Na cijenu ostvarujete 5% popusta.
 • dr. sc. Andreja Švigir
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 26.1.2017.

Pridružite nam se na jednodnevnoj radionici 26. siječnja (četvrtak) u Zagrebu i saznajte sve što ste željeli znati o MSFI i HSFI.

Jeste li znali:

 • Koliko je MSFI-a u uporabi?
 • Po kojoj vrijednosti naknadno vrednovati zalihe?
 • Koju metodu novčanog toka preferiraju računovodstveni standardi?
 • Kako računovodstveno i porezno prikazati promjenu računovodstvene metode, a kako računovodstvene procjene?
 • Koje poslovne promjene traže korekciju financijskih izvještaja?
 • Kako evidentirati Ugovore o izgradnji?
 • Na što ukazuje MRS 12 – Porez na dobit
 • Kako računovodstveno i porezno iskazati revalorizacijsku pričuvu?
 • Što je novoga na području najmova?
 • Kada smijemo priznati prihode?
 • Kako računovodstveno i porezno evidentirati tečajne razlike, a kako kamate?
 • Kako računovodstveno evidentirati metodu udjela, a kako metodu troška?
 • Kada postajemo obveznci konsolidacije?
 • U kojem slučajevima primijeniti MRS 36 – umanjenje imovine?
 • Koji uvjeti trebaju biti ispunjeni da bismo priznali rezerviranja?
 • Kako početno i naknadno vrednovati nematerijalnu imovinu?
 • Kakav je računovodstveni, a kakav porezni tretman financijske imovine?
 • Koji standard regulira odnose s kupcima?

Radionica se izvodi na studijima slučajeva:

 

Primjena MSFI/HSFI i njihove specifičnosti na podučjima:

 • dugotrajne imovine i amortizacije
 • dugotrajne imovine namijenjene prodaji i prestanak poslovanja
 • financijske imovine
 • konsolidacije i poslovnih spajanja
 • ulaganja u nekretnine
 • zaliha
 • potraživanja
 • novčanog toka
 • kapitala
 • obveza
 • vremenskih razgraničenja i poreza na dobit (privremenih vremenskih razlika)
 • priznavanja prihoda i rashoda

Edukacija je namijenjena:

 • vlasnicima poduzeća
 • direktorima poduzeća
 • direktorima financija i računovodstva
 • vlasnicima računovodstvenih servisa
 • zaduženima za poreznu problematiku u poduzeću
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
26.1.2017.
Zagreb