Sve što ste željeli znati o primjeni MSFI i HSFI – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Sve što ste željeli znati o primjeni MSFI i HSFI

 • Altius savjetovanje, Ožegovićeva 8, Zagreb
 • 25. siječnja (ponedjeljak); 1 dan - 7 sati
 • Cijena / 172,54 € + PDV
  Na cijenu ostvarujete 5% popusta.
 • dr. sc. Andreja Švigir
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 25.1.2016.

Jednodnevna radionica

Sve što ste željeli znati o primjeni MSFI i HSFI

Praktično, uz studije slučajeva
Interaktivno
Zabavno
Jednostavno... odlično

Ocjena

- želite unaprijediti računovodstvo, ali od opsežnosti računovodstvenih standarda ne znate odakle krenuti

- pitate se kako na jednostavan način protumačiti ono što je tako komplicirano napisano

- ne uspijevate jasno razaznati razliku između početnog i naknadnog vrednovanja pozicija u financijskim izvještajima

- niste sigurni što bi značio pojam „fer vrijednosti“ i kako ga primijeniti

- niste u potpunosti sigurni što od vas traži standard kada vas upućuje na umanjenje imovine

- razmišljate o usvojenim računovodstvenim politikama i njihovoj izmjeni, ali ne znate odakle krenuti i smijete li ih i kada mijenjati

Cilj edukacije 25. siječnja (ponedjeljak) u Zagrebu je na praktičnim primjerima prikazati primjenu MSFI i HSFI te uz interakciju s polaznicima obraditi područja njihove primjene.


Iz edukacije izdvajamo:

 • RADIONICA - primjena MSFI i HSFI i njihove specifičnosti na područjima:
 • dugotrajne imovine, amortizacije i vrijednosnog usklađenja
 • dugotrajne imovine namijenjene prodaji i prestanak poslovanja
 • umanjenja goodwilla uz primjenu stabla odlučivanja
 • financijske imovine - početnog i naknadnog vrednovanja
 • konsolidacije i poslovnih spajanja - vrednovanja ulaganja
 • ulaganja u nekretnine - kada amortizacija DA, a kada NE - stablo odlučivanja
 • zaliha i njihovog ispravka vrijednosti
 • rezerviranja - koji uvjeti moraju biti zadovoljeni da bismo ih priznali?
 • računovodstva odgođenih poreza - odgođene porezne imovine i odgođenih poreznih obveza
 • priznavanja prihoda i rashoda
 • konsolidiranih i pojedinačnih financijskih izvještaja i ulaganja u pridružene subjekte
 • najmova i njihovog računovodstvenog evidentiranja
 • troškova posudbe - kada ih kapitalizirati, a kada ne
 • primanja zaposlenih - kada i koje troškove evidentirati

Primjer stabla odlučivanja

Stablo odlučivanja

Radionica je namijenjena:

 • svima koji rade na poslovima financija i računovodstva
 • svima koji rade na poslovima kontrolinga
 • svima koji rade na poslovima plana i analize

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
3.3.2015.
Zagreb
30.3.2015.
Zagreb
14.5.2015.
Zagreb
25.1.2016.
Zagreb