Jednodnevna edukacija

Upravljanje i praćenje proizvodnih procesa - nova znanja i tehnike za veću konkurentnost!

 • Altius savjetovanje, Dragutina Domjanića 25, Zagreb
 • 20. ožujka (srijeda); 1 dan - 7 sati
 • Cijena / 1.300,00 kn + PDV
  Na navedenu cijenu ostvarujete 5% popusta.
 • dr. sc. Andreja Švigir ovl. rev.
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 20.3.2019.

Ovu edukaciju moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting - udaljeno praćenje edukacije

Predavačica dr. sc. Andreja Švigir ima bogato iskustvo u uvođenju kontrolinga u proizvodna poduzeća!

Pitanje za svakog vlasnika i upravu poduzeća-proizvođača: što možete sami učiniti da biste bolje poslovali, unatoč lošem položaju proizvodnje u Hrvatskoj?
Između ostalog, na našoj radionici možete usvojiti nova znanja, metode i tehnike kojima ćete bolje upravljati proizvodnjom i biti konkurentniji!

Proizvodnja je baza svake zdrave i uspješne ekonomije. Iako se pod proizvodnjom isključivo misli na proizvodnju materijalnih dobara, odnosno roba, takav stav je potpuno pogrešan. Upravljanje proizvodnjom u svom širem smislu obuhvaća proizvodnju dobara, ali i proizvodnju usluga.

Kako proizvoditi i postati konkurentan, pitanje je koje muči sve proizvođače. Kako pratiti proizvodnju dobara, a kako usluga? Kako upravljati proizvodnim troškovima i povećati konkurentnost? Kako prepoznati sve proizvodne troškove, odnosno troškove koji su sastavni dio kalkulacije proizvoda ili usluga te sastaviti tablice njihovog praćenja? Kako odrediti ključeve za raspored indirektnih proizvodnih troškova? Koje matematičke i statističke modele pritom koristiti? Kako provoditi kontroling proizvodnje te ustrojiti računovodstvo proizvodnje koje će biti upotrebljivo za kontroling?

Na edukaciji 20. ožujka (srijeda) u Zagrebu cilj nam je uz interakciju te uz brojne primjere iz prakse pojasniti dvojbe koje se nalaze pred svima koji su stavljeni pred problematiku praćenja i upravljanja proizvodnim procesom.

Iz radionice izdvajamo:

 • uvod u računovodstvo proizvodnje
 • ustroj i posebnosti računovodstva proizvodnje dobara i usluga
 • troškovi proizvodnje i njihovo praćenje - kategorizacija troškova
 • proizvodni i neproizvodni troškovi te ključevi za njihovu raspodjelu
 • kako proizvoditi inovativne proizvode, kontinuirano poboljšanje kvalitete, uključivanje ljudi u sve aspekte proizvodnje - koliko nas to košta?
 • obračun proizvodnje
 • procesna proizvodnja - posebnosti
 • CVP analiza te varijabilni pristup troškovima - kontrolerski alati za poslovno odlučivanje
 • izračun doprinosa pokrića/kontribucijske marže
 • target costing vs apsorpcijski pristup
 • proizvodni troškovi kao objekt kontrolinga
 • predviđanja potražnje i proizvodnja - kvalitativne metode
 • korelacije i regresijska analiza
 • planiranje proizvodnje - na čemu se temelji?
 • oblikovanje uslužne proizvodnje
 • kontroling uslužne proizvodnje
 • oblikovanje proizvodnje dobara
 • kontroling proizvodnje dobara
 • kontroling materijala i kontroling rada
 • kontroling zaliha

Radionica je namijenjena:

 • upravi društva i svima koji rade na poslovima upravljanja poduzećem
 • voditeljima proizvodnje i menadžerima uključenima u proizvodni proces
 • voditeljima odjela upravljanja kvalitetom
 • voditeljima kontrolinga
 • voditeljima financija i računovodstva
 • svima koji rade na poslovima kontrolinga
 • svima koji rade na poslovima financija i računovodstva
 • svima koji rade u okviru procesa proizvodnje
 • svima koji rade na poslovima plana i analize
 • svima koji koriste podatke iz računovodstva za poslovno upravljanje

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
2.3.2010.
Zagreb
26.10.2012.
Zagreb
4.12.2012.
Zagreb
26.1.2018.
Zagreb
20.3.2019.
Zagreb