Utvrđivanje kreditne sposobnosti poduzeća – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Utvrđivanje kreditne sposobnosti poduzeća

 • Altius savjetovanje, Ožegovićeva 8, Zagreb
 • 11. studenoga (srijeda); jedan dan - 4 sata
 • Cijena / 106,18 € + PDV
 • Ivan Augustin mag. math.
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 11.11.2015.

Postoji li jednostavan odgovor na pitanje kada prihvatiti određeni rizik? Možemo li samo temeljem financijskih pokazatelja donijeti odluku o prihvaćanju rizika? Ovakva i slična pitanja si postavljaju svi koji odlučuju o ulasku u poslovni odnos s drugom stranom.

Nakon što sagledamo rizike prisutne na makro razini (npr. analiza industrije ili regije), potrebno je kvalitativno ocijeniti poslovanje poduzeća i njegovu financijsku uspješnost. Procjena kreditne sposobnosti završava kvantitativnom analizom odnosno procjenom parametara koje utvrđujemo iz postojećih financijskih izvještaja poduzeća.

 • Rasprava: dobivanje cjelokupne slike rizičnosti poduzeća – primjer iz Hrvatske i svijeta.
 • Praktična vježba: računanje kvantitativnih pokazatelja koje koristimo za utvrđivanje kreditne sposobnosti poduzeća. Zašto nas gledaju upravo na način na koji nas gledaju?
 • Sagledavanje rizika – našeg poslovanja
 • Modeli procjene rizika
 • Mjerenje financijske uspješnosti
 • Porterov model
 • SWOT analiza
 • Financijska izvješća – procjena kreditne sposobnosti na temelju profitabilnosti, zaduženosti i likvidnosti – da li je dovoljno? - studij slučaja

Edukacija je namijenjena:

 • investicijskim i financijskim analitičarima
 • investitorima
 • konzultantima
 • vlasnicima i upravi poduzeća koji donose strateške odluke
 • menadžmentu koji radi na poslovima planiranja i analize
 • voditeljima projekata
 • djelatnicima u financijskim odjelima

Svaki polaznik će dobiti Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
11.11.2015.
Zagreb