Zadužnica, mjenica i ček u poslovnoj praksi – Edukacije – Altius

Jednodnevna edukacija

Zadužnica, mjenica i ček u poslovnoj praksi

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 11.4.2017.

Kako sniziti štetu zbog nezakonite uporabe zadužnice? Zašto je izdavanje zadužnice izuzetno opasno za izdavatelja? Kako naplatiti mjenično potraživanje? Kakav je status čeka u poslovnoj praksi?...
Imate konkretna pitanja? Dobit ćete konkretne odgovore!

Na edukaciji ćemo prikazati zadužnicu, mjenicu i ček kao vrijednosne papire u pravnom prometu, njihove pravne učinke, proceduru njihova izdavanja i formalnosti koje je potrebno ispuniti za njihovu valjanost. Doznat ćemo koji se postupci mogu pokrenuti povodom njihova izdavanja, odnosno nepoštivanja obveza preuzetih tim vrijednosnim papirima. Govorit ćemo o tijeku sudskih ili izvansudskih postupaka, pravima i obvezama sudionika u izdavanju navedenih instrumenata plaćanja, odnosno osiguranju naplate potraživanja. Koji nam pravni lijekovi stoje na raspolaganju kako bismo snizili štetu do koje dolazi nezakonitom uporabom zadužnice? Kako Ovršni zakon tretira svaki od navedenih instrumenata osiguranja plaćanja? Zašto je izdavanje mjenice bez pokrića uobičajeno, a izdavanje čeka bez pokrića kazneno djelo? Kakav je status čeka u domaćoj poslovnoj praksi, zašto je izdavanje zadužnice izuzetno opasno za izdavatelja? Na ta i mnoga druga pitanja odgovorit ćemo na edukaciji 11. travnja (utorak) u Zagrebu.

Iz edukacije izdvajamo:

 • propisi koji reguliraju zadužnicu, mjenicu i ček
 • zadužnica, mjenica i ček kao vrijednosni papiri
 • kada koristiti pojedini instrument osiguranja plaćanja
 • svojstva zadužnice, mjenice i čeka
 • Zadužnica
  • pravni učinci zadužnice
  • način njezinog korištenja
  • pravni lijekovi protiv nezakonitog korištenja zadužnice
  • postoji li rok valjanosti zadužnice
  • koje formalne pretpostavke zadužnica mora ispunjavati
  • što sa starim zadužnicama nakon 15.10.2012. godine
  • što je to registracija zadužnice i zašto je važna
  • na što treba paziti prilikom izdavanja zadužnice
  • kako do povrata zadužnice nakon plaćenog dugovanja
 • Mjenica
  • zastarni rokovi kod mjenice
  • posebnosti u odnosu na druge vjerodostojne isprave
  • kako do naplate mjenične tražbine
  • mjenično jamstvo
  • odnos glavnog potraživanja s onim mjeničnim
  • kako naplatiti mjenično potraživanje
  • što je to protest mjenice
 • Ček
  • koliko je čest u uporabi
  • koje su karakteristike čeka
  • rokovi naplate po izdanom čeku
  • izdavanje čeka bez pokrića

  Edukacija je namijenjena:

  • poduzetnicima koji samostalno vode svoje poslovanje
  • pravnicima u pravnim odjelima poduzeća
  • voditeljima odjela zaduženima za financije i sličnim profilima djelatnika koji se žele upoznati s osnovama navedenih instrumenata osiguranja plaćanja i mogućnostima koji im stoje na raspolaganju
  • svima koji se bave naplatom potraživanja i žele ponoviti i proširiti znanje o zadužnici, mjenici i čeku i propisima koji ih reguliraju
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
7.3.2013.
Zagreb
12.4.2013.
Zagreb
21.5.2013.
Zagreb
8.11.2013.
Zagreb
4.12.2013.
Zagreb
13.2.2014.
Zagreb
12.3.2014.
Zagreb
11.4.2014.
Zagreb
23.5.2014.
Zagreb
10.11.2014.
Zagreb
6.3.2015.
Zagreb
22.4.2015.
Zagreb
11.4.2017.
Zagreb