Procedure nabave EU – Edukacije – Altius

Jednodnevni trening

Procedure nabave EU

 • Altius savjetovanje, Ožegovićeva 8, Zagreb
 • 24. veljače (petak); jedan dan - 7 školskih sati
 • Cijena / 172,54 € (1.300,00 kn) + PDV
  Na navedenu cijenu ostvarujete 5% popusta.
 • Mirna Gabor dipl. ing.
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 24.2.2012.

U pretpristupnoj fazi, kao i kasnije, hrvatske tvrtke se mogu prijavljivati za izvođače i dobavljače usluga, opreme i/ili radova. Međutim, pri samoj prijavi potrebno je slijediti procedure nabave EU. Iskustvo je pokazalo da neovisno o tome koliko imali iskustva u procedurama nabave sa RH nabavom, zbog obima dokumentacije mnogi nisu spremni ni u zadanim rokovima pripremiti kvalitetnu prijavu za natječaj nabave za projekte financirane sredstvima EU.
Na treningu 24. veljače (petak) u Zagrebu, polaznici će se upoznati s postojećom dokumentacijom koju je potrebno popuniti pri prijavi te dobiti upute kako pripremiti pojedine dijelove prijavnog dosjea na kvalitetan način. S obzirom na obim dokumentacije i činjenicu da se prijave trebaju popunjavati na engleskom jeziku, nije dovoljno čekati da se otvori natječaj za pojedine nabave na koje se tvrtke mogu prijaviti.

Iz edukacije izdvajamo:

 • pregled nabave EU
 • pregled PRAG-a (Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions)
 • usluge - pregled dokumentacije i upute za pripremu
 • roba, oprema, materijali - pregled dokumentacije i upute za pripremu
 • radovi - pregled nabave i upute za pripremu

Edukacija je namijenjena:

 • privatnim tvrtkama - potencijalnim dobavljačima usluga, opreme, materijala, roba, izvođačima radova i timovima koji su zaduženi za pripremanje tendera
 • djelatnicima javnih institucija, jedinica lokalne / regionalne samouprave koji provode projekte financirane sredstvima EU i pripremaju tendere za potencijalne dobavljače usluga, roba, materijala ili radova

Nakon edukacije svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
21.2.2011.
Zagreb
28.3.2011.
Zagreb
18.4.2011.
Zagreb
9.12.2011.
Zagreb
24.2.2012.
Zagreb