Opće upravljanje nabavom i ustrojstvo nabave kod naručitelja, priprema i tijek postupka javne nabave kod naručitelja, ekonomski najpovoljnija ponuda – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Opće upravljanje nabavom i ustrojstvo nabave kod naručitelja, priprema i tijek postupka javne nabave kod naručitelja, ekonomski najpovoljnija ponuda

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 25.5.2018.
Opće upravljanje nabavom i ustrojstvo javne nabave kod naručitelja - Kristina Alija
Hrastinki, Odvjetničko društvo Graf I Hrastinski
 • obveza primjene ZJN-a i primjenjivih podzakonskih propisa
 • donošenje pravilnika (općeg akta) o provedbi postupaka jednostavne nabave
 • donošenje i ažuriranje plana nabave
 • ustrojavanje i vođenje registra ugovora i okvirnih sporazuma
 • ustroj povjerenstva za provedbu postupaka javne nabave
 • sukob interesa (pribava popratnih izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa)
 
Priprema postupka javne nabave, istraživanje tržišta – prethodna analiza i prethodno
sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja - Mario Jurič, Zaprešić d.o.o
 • priprema postupka javne nabave
 • prethodna analiza tržišta
 • prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja
 
Tijek postupka javne nabave kod naručitelja /Praksa Naručitelja – Loreta Zdrilić, KBCSM
 • provođenje postupka javne nabave
 • izrada DoN
 • objave javne nabave
 • otvaranje ponuda
 • pregled i ocjena ponuda
 • odluka o odabiru/poništenju
 
Ekonomski najpovoljnija ponuda – Mario Jurič, Zaprešić d.o.o
 • vrste kriterija za odabir
 • metode evaluacije kriterija
 • troškovi životnog vijeka
 • primjeri ekonomski najpovoljnije ponude iz prakse i priprema za vježbu
 
Vrijeme tijekom velike stanke provodimo u ugodnom druženju u Restoranu Kvatrić.
Adresa: Domjanićeva 25, Zagreb u neposrednoj blizini tramvajske stanice i garaže Kvatrić
Prijavite svoje sudjelovanje na: www.javna-nabava-seminari.com ili www.altius.hr
Cijena: 1.000,00 kn + PDV. U cijenu je uključen ručak u Restoranu Kvatrić
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
25.5.2018.
Zagreb