Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave – Edukacije – Altius

Ovlašteni program izobrazbe

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 19.2.2018.

Altius savjetovanje d.o.o. Zagreb, ovlaštenik je Programa izobrazbe u području javne nabave temeljem Rješenja o ovlaštenju, klasa: UP/I-406-01/17-01/09, urbroj: 526-06-02-02-02/1-17-02, izdanog od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske dana 13. studenog 2017. godine koje vrijedi tri godine. Altius savjetovanje d.o.o vodi se u Registru nositelja Programa izobrazbe pod evidencijskim brojem 67.

Temeljem ovlaštenja, Altius savjetovanje d.o.o. sa svojim stručnim timom i eminentnim predavačima i trenerima javne nabave provodi Program izobrazbe i Programe usavršavanja u području javne nabave.

 

Predavači:

 

Nelica Vidić, trener u području javne nabave - Zamjenik predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Anđelko Rukelj, trener u području javne nabave – Zamjenik predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Goran Bukvić – Član državne komisije za kontrolu postupka javne nabave

Loreta Zdrilić – Viši stručni savjetnik nabave u KBC Sestara milosrdnica,

Kristina Alija Hrastinski dipl. iur. – Odvjetnik u odvjetničkom društvu Alija Hrastinki & Graf 

 

Eminentni predavači iz Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave koji kontroliraju postupke javne nabave u postupcima u kojima je uložena žalba, odlučuju o zakonitosti postupaka javne nabave temeljem uložene žalbe u domeni javne nabave, koncesija te javno-privatnih partnerstva, polaznicima će prikazati zakonodavni i institucionalni okvir javne nabave, te ukazati na nepravilnosti pri provođenju postupka javne nabave i pravnu zaštitu u okviru javne nabave na konkretnim primjerima.  Zadovoljstvo i uspjeh u radu polaznika našeg Programa izobrazbe i Programa usavršavanja mjerilo je visoke kvalitete naših predavača i stručnog tima.

 

Pored njih, priznati stručnjaci i savjetnici koji svakodnevno provode najsloženije postupke u okviru javne nabave, polaznicima programa prenijet će znanja i izgraditi vještine kod polaznika radeći na konkretnim primjerima pri provođenju postupaka javne nabave.

 

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave propisani je program koji se sastoji od dva dijela - programa izobrazbe u trajanju od 50 nastavnih sati te pisanog ispita.

 

Program izobrazbe provodi se prema utvrđenom Nastavnom programu koji uključuje predavanja i stručne vježbe na kojima se polaznicima prenose znanja i kroz praktične primjere razvijaju se vještine kod polaznika vezane uz područje javne nabave, a koje su potrebne za pripremu i provedbu postupka javne nabave.

Po provedenom programu izobrazbe, Altius savjetovanje d.o.o polaznicima izobrazbe izdaje potvrdu koja je važeća tri godine. U roku važenja potvrde, polaznik izobrazbe mora pristupiti pisanom ispitu koje provodi središnje tijelo za javnu nabavu s ciljem stjecanja Certifikata kojim se potvrđuje posjedovanje znanja i vještina u području javne nabave. Stjecanjem Certifikata, polaznici stječu ovlaštenje za provođenje postupaka javne nabave kod naručitelja čija je procijenjena vrijednost veća od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robe i usluge, te izvođenje radova čija je procijenjena vrijednost veća ili jednaka 500.000,00 kuna bez PDV-a.

 

Program izobrazbe namijenjen je svim osobama koje žele steći znanja i vještine u području provođenja postupaka javne nabave. Pristup pisanom ispitu pri središnjem tijelu za javnu nabavu nije obvezan za polaznike koji ne provode postupke javne nabave kod naručitelja opisane iznad.

 

Mjesto održavanja: Poslovno učilište Altius, Domjanićeva 25, Zagreb. Tramvajska stanica na Kvaternikovom trgu i javna garaža (cijena parkiranja 4 HRK/satu) udaljena je 100 metara od Poslovnog učilišta Altius.

 

Datum i vrijeme održavanja: od 10. - 14. rujna 2018. godine od 8:30 do 17:15. Trajanje izobrazbe - 8 nastavnih sati dnevno, 5 dana.

 

Nastavni materijali: Radni materijali predavača i Zakon o JN s pripadajućim pravilnicima

 

Naknada: Naknada za sudjelovanje u Programu izobrazbe iznosi 2.880,00 HRK + PDV.

Za vrijeme kratke stanke svakom polazniku osiguran je topli ili hladni napitak, a za vrijeme duge stanke polaznicima je osiguran topli obrok u obližnjem restoranu. 

 

Podaci za uplatu:

Altius savjetovanje d.o.o.
Zagreb, Domjanićeva 25
Broj računa: HR9323600001101963510
Svrha doznake: Naknada za Izobrazbu + ime i prezime polaznika

Repozitorij datoteka

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
19.2.2018.
Zagreb