Business planeri – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Business planeri

Prijave su otvorene
Za prijavu na ovu edukaciju kliknite na željeni termin
22.10.2024.
09:00 – 14:00
Zagreb

Ovu edukaciju moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting - udaljeno praćenje edukacije

Program usavršavanja za BUSINESS PLANERA

Trajanje usavršavanja: 4 mjeseca
od 22. listopada 2024. do 21. siječnja 2025.

Tijekom radionice polaznici će

  • izraditi dinamičko izvještajno sučelje u Excelu kao podlogu za izradu poslovnih planova
  • naučiti kako ispravno primijeniti različite metode planiranja te odabrati metodu planiranja čiji će rezultat prikazati najvjerojatniju budućnost
  • raditi na računalima koristeći predloške u excelu i na konkretnim primjerima izraditi plan nabave za proizvodnju
  • raditi u Excelu na konkretnim podacima te na temelju protekle potrošnje i očekivanja izraditi plan nabave, definirati strategiju nabave i kreirati plan zaliha
  • raditi na računalima i u Qlik Sense BI alatu. Nakon radionice bit će osposobljeni za samostalnu analizu planova kroz BI alat

1. Radionica: Kako kreirati sustav planiranja i stvoriti analitičku bazu podataka kao podlogu za izradu planova?
Datum održavanja: 22. listopda 2024., 09:00 - 14:00

Postoje dva osnovna pristupa planiranju: odozgo prema dolje i odozdo prema gore. Odozgo prema dolje podrazumijeva da vrhovni menadžment postavlja strategiju, ciljeve i planove koji se prenose na niže razine. Ovi planovi često reflektiraju opći smjer razvoja organizacije, ali mogu biti preambiciozni. Odozdo prema gore pristup temelji se na detaljnoj analizi aktivnosti na nižim razinama poslovanja. Planovi se stvaraju na temelju ostvarenja na nižim razinama i sintetiziraju u organizacijske planove. Ovaj pristup zahtijeva sustavno prikupljanje i obradu informacija te je analitičan.

2. Radionica: Koje metode planiranja koristiti kako bi planovi prodaje (i nabave) bili pouzdani?
Datum održavanja: 13. studenoga 2024., 09:00 - 14:00   

Pri izradi pouzdanog poslovnog plana prodaje, preporučuje se analiza povijesnih podataka s korekcijama prema ciljevima organizacije. Važno je izbjegavati linearno planiranje, budući da poslovni rezultati nisu uvijek linearni zbog vanjskih i unutarnjih utjecaja po-put sezonalnosti, marketinških kampanja i makroekonomske situacije. Preporučuje se testiranje plana korištenjem metoda poput vremenskih metoda, linearnih regresija te provjera najpouzdanije metode planiranja. Ova analiza povijesnih podataka i testiranje plana osigurat će realne i ostvarive ciljeve, čime će poslovni plan prodaje postati pouzdan temelj za planove drugih sektora u organizaciji.

3. Radionica: Kako izraditi plan nabave sirovina u skladu s planom proizvodnje te osigurati optimalnu razinu zaliha?
Datum održavanja: 27. studenoga 2024., 09:00 - 14:00   

Organizacije se suočavaju s izazovom optimalnog upravljanja zalihama, osiguravajući odgovor na potrebe u lancu opskrbe bez nepotrebnog opterećenja novčanim tijekom. U proizvodnim poduzećima, MRP sustav planiranja potreba za materijalima temelji se na planu proizvodnje i prodaje, omogućavajući efikasno upravljanje sirovinama i materijalima. Radionica će vam pružiti vještine za samostalno kreiranje plana nabave sirovina, osiguravajući nesmetanu proizvodnju, optimizaciju zaliha te povećanje koeficijenta obrtaja zaliha.

4. Radionica: Kako izraditi plan nabave i plan zaliha?
Datum održavanja: 18. prosinca 2024., 09:00 - 14:00   

Pouzdan plan nabave ključan je za ostvarivanje organizacijskih ciljeva, definirajući kada, što, koliko i po kojim cijenama treba nabaviti. Ovo kompleksno područje zahtijeva sustavan pristup, posebno od stručnjaka u nabavi. Sustav planiranja nabave treba pružiti točne informacije o potrebama, omogućujući strategije nabave prema važnosti proizvoda. Metode poput ABC i XYZ analiza, te analize disperzije, koriste se u planiranju količina nabave i zaliha. Sveobuhvatan plan nabave služi kao alat za poslovno upravljanje, fokusiran na optimizaciju zaliha, racionalno trošenje novčanih resursa, smanjenje troškova, poboljšanje procesa, upravljanje rizicima nabave te uspostavu učinkovitog sustava odnosa s dobavljačima.

5. Radionica: Kontroling planiranja i izvještavanje iz kontrolinga
Datum održavanja: 21. siječnja 2025., 09:00 - 14:00   

Informacije koje se nalaze u dokumentu planiranja najvažniji su objekt kontrolinga. Kontroleri, ali i svi direktori/voditelji sektora na temelju izvještaja o odstupanjima donose odluke o daljnjem smjeru koji može biti nastavak zacrtanog puta ili pak promjena smjera. Na to nas upozoravaju ostvareni ili pak neostvareni KPI nakon kojih se donose zaključci o daljnjem tijeku događaja. Na radionici ćemo proći kroz planove, utvrditi odstupanja (ostvarene i neostvarene KPI) te dati prijedloge unaprjeđenja.

Prijave su otvorene
Za prijavu na ovu edukaciju kliknite na željeni termin
7.3.2024.
Zagreb
22.10.2024.
Zagreb