Implementacije BI rješenja – od kuda krenuti? – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Implementacije BI rješenja – od kuda krenuti?

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 12.9.2017.

Proces uvođenja kontrolinga često za posljedicu ima i razmišljanje o implementaciji BI sustava. Zašto su te dvije teme toliko srodne i na koji način uskladiti projektne aktivnosti. Tržište BI rješenja nudi puno izbora te stavlja puno odgovornosti na voditelje kontrolinga i ostale sudionike procesa za izbor optimalnog rješenja. Radionica će dati pregled svih ključnih koraka tijekom implementacije BI sustava, od validacije rješenja, pristupa odabiru, organizacije projektnog tima sve to rezultata uspješne implementacije te mjerenja povrata na investiciju. Radionica će također dati pregled osnovnih tehničkih pojmova, čije razumijevanje je ključno za uspješan odabir BI rješenja te za njegovo optimalno korištenje unutar poduzeća.

Dio aktivnosti (označenih *) tijekom radionice zahtijevati će i aktivan rad polaznika na primjerima iz vlastitog poduzeća.

Iz sadržaja izdvajamo:

 • klasifikacija poslovnih sustava
 • sustav za podršku odlučivanju
 • svrha IT rješenja
 • stvaranje komparativne prednosti
 • optimizacija poslovanja
 • niži troškovi?
 • organizacija projekta
 • odabir BI rješenja (specifikacija potreba)*
 • pilot projekt*
 • vođenje projekta i kontroler
 • balans želja i potreba
 • Change Management
 • život nakon implementacije & korištenje sustava (demo primjer)
 • povrat na investiciju*
 • tehnički pogled na projekt
 • podjela alata na tržištu
 • tehnička ograničenja vs poslovna potreba*
 • zaključak

Radionica je namijenjena:

 • članovima tima zaduženog za proces implementacije BI rješenja i/ili za odabir tehnologije
 • voditeljima kontrolinga
 • voditeljima IT-a
 • voditeljima DWH/BI odjela
 • CIO/CTO
 • PM
 • voditeljima drugih odjela uključenih u odabir

Svaki polaznik će dobiti Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
4.5.2017.
Zagreb
12.9.2017.
Zagreb