Izrada investicijskog elaborata – Edukacije – Altius

Dvodnevna radionica

Izrada investicijskog elaborata

 • Altius savjetovanje, Ožegovićeva 8, Zagreb
 • 8. i 9. ožujka (četvrtak i petak); dva dana - 14 sati
 • Cijena / 345,08 € (2.600,00 kn) + PDV
  Na navedenu cijenu ostvarujete 5% popusta.
 • mr. sc. Marina Puljiz
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 8.3.2012.

Da li se odlučiti za investiciju? Koji joj je cilj? Koje rizike nosi? Imamo li financijsku snagu za iznijeti investiciju, imamo li osigurana sredstva? Na koji rok nam veže kapital? Jesmo li osigurali likvidnost u vijeku trajanja projekta? Hoće li ostvariti ciljane profitne stope? Tko su nam konkurenti, koje nam je ciljano tržište, kamo želimo stići?
Ulazak u investiciju usko je povezan sa strategijom tvrtke, odnosno njezinim dugoročnim opstankom i konkurentnošću. Investicije su imperativ bez kojeg nema napretka i rasta tvrtke, no loše pripremljene ili polovične investicije mogu nas vratiti unatrag i usporiti daljnji rast.
Upravo stoga, odluka o investiranju mora biti produkt objektivne i cjelovite analize svih relevantnih, u praksi poznatih, potencijalnih rizika, kao i svih ključnih čimbenika uspjeha. Međutim, ni najbolje i najperspektivnije ideje ne mogu se realizirati bez dovoljno kapitala. Koliko nam kapitala treba? Imamo li taj kapital ili ćemo posegnuti za vanjskim investitorima? Kojim argumentima ćemo uvjeriti vanjske investitore, banke, da podrže investiciju? Što banke promatraju kod odabira projekata koje žele financirati, čemu pridaju važnost?
Na edukaciji 8. i 9. ožujka (četvrtak i petak) u Zagrebu potražite odgovore na ova, ali i mnoštvo drugih pitanja.
Pozivamo vas da donesete svoje primjere kako bismo vam pomogli u njihovom rješavanju.

Iz radionice izdvajamo:

 • priprema strukture investicije sa cjelovitom analizom svih troškova investicije
 • proračun potrebnih obrtnih sredstava - RADIONICA
 • izvori financiranja investicije
 • analiza tržišta nabave, prodaje i konkurencije uz RASPRAVU o tržišnim rizicima ovisno o djelatnosti i veličini tvrtke
 • priprema inputa za izradu poslovnog plana kroz determiniranje ulaznih i izlaznih veličina s fizičkog aspekta (količine repromaterijala, zaliha, gotovih proizvoda, jedinica rada itd.)
 • izrada troškova poslovanja i poslovnih prihoda
 • dinamički proračun kreditnih obveza po kamati i glavnici (rate, anuiteti) - RADIONICA
 • proračun amortizacije
 • izrada računa dobiti i gubitka te utvrđivanje profitabilnosti projekta - RADIONICA
 • izračun financijskog tijeka i analiza likvidnosti projekta - RADIONICA
 • izračun ekonomskog tijeka i utvrđivanje roka povrata investicije - RADIONICA
 • metoda neto sadašnje vrijednosti projekta
 • metoda interne stope rentabilnosti projekta
 • analiza osjetljivosti projekta (stres test - utjecaj na profitabilnost, likvidnost i vijeka povrata projekta)
 • donošenje odluke o ekonomsko financijskoj opravdanosti ulaganja
 • CASE STUDY- brza analiza ključnih kontrolnih točaka projekta pri čemu polaznici samostalno donose odluku o opravdanosti investicije na temelju prezentiranih primjera investicija (razni slučajevi)

Radionica je namijenjena:

 • upravi društava
 • svim razinama menadžmenta koji radi na poslovima upravljanja
 • menadžerima računovodstva i financija
 • svima koji rade na operativnim financijsko-računovodstvenim poslovima, a željeli bi znati više
 • djelatnicima koji rade na kreditnim poslovima banaka

Nakon edukacije svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
11.10.2011.
Zagreb
8.3.2012.
Zagreb