Kako uspješno izraditi vlastiti poslovni plan? – Edukacije – Altius

Jednodnevna edukacija

Kako uspješno izraditi vlastiti poslovni plan?

 • Altius savjetovanje, Ožegovićeva 8, Zagreb
 • 27. svibnja (srijeda); 1 dan - 4 sata
 • Cijena / 132,72 € (1.000,00 kn) + PDV
  Na cijenu ostvarujete 5% popusta.
 • Marija Sitar dipl. oec.
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 27.5.2015.

Imate ideju i namjeravate pokrenuti vlastiti posao?
Želite se bolje pripremiti i osigurati uspješnost vašeg poduzetničkog pothvata?
I uz to nagovoriti banke da vam posude novac?


Pitate se od kuda krenuti?

 

Na ova i mnogobrojna druga pitanja dat ćemo odgovor na edukaciji 27. svibnja (srijeda) u Zagrebu.


Zanima vas:

 • zašto je važno imati poslovni plan?
 • koja je razlika između običnog poslovnog plana i korisnog poslovnog plana?
 • kako pristupiti izradi poslovnog plana?
 • koji su ključni elementi poslovnog plana?
 • što je bankama i investitorima važno kad ocjenjuju poslovni plan?

Na radionici ćete moći doznati:

 • zadovoljavate li sve propisane kriterije natječaja?
 • kako analizirati tržišni potencijal vaše poduzetničke ideje?
 • koji alati su vam na raspolaganju za analizu tržišta (PEST, PORTER , SWOT)?
 • na čemu sve možete temeljiti svoju prednost u odnosu na konkurenciju?
 • kako utvrditi što vam je sve potrebno za realizaciju vaše ideje?
 • kako izračunati očekivani prihod od komercijalizacije vaše ideje?
 • koji su troškovi vašeg pothvata i gdje se sve kriju?
 • koliko vam je novaca potrebno za pokretanje vašeg posla?
 • može li vaša investicija vratiti kredit koji namjeravate uzeti i u kojem roku?
 • kako odrediti isplativost ulaganja u vašu projektnu ideju?
 • s kojim rizicima ćete se suočavati na svom poduzetničkom putu i kako ih prevladati?

Teme:

 • opis proizvoda ili usluge
 • opis tržišta
 • plan proizvodnje ili plan pružanja usluga
 • marketinški plan
 • ekonomsko-financijska analiza
 • ocjena učinkovitosti
 • faktori rizika

Praktične vježbe se rade u grupama na konkretnim primjerima, a polaznici mogu razrađivati vlastite poduzetničke ideje.


Edukacija je namijenjena:

 • poduzetnicima
 • onima koji to tek namjeravaju postati


Svaki polaznik će dobiti Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
27.5.2015.
Zagreb