Kontroling banaka i drugih financijskih institucija – Edukacije – Altius

Dvodnevna edukacija

Kontroling banaka i drugih financijskih institucija

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 23.2.2010.

Kako uvesti, organizirati te održavati uspješni kontroling u bankama, ali i drugim financijskim institucijama, pitanja su na koja se neprestano traži odgovor više. Uspješnost već odavno nije stvar slučaja, već ovisi o svjesnosti o tome na kojim centrima odgovornosti nastaje te kojim se "proizvodima" ostvaruje. Uspješnost financijskih institucija ovisi o uspješnosti gospodarstva u cjelini i o znanju kako i gdje ulagati. Uspješnost ovisi i o tome koje pokazatelje poduzeća koje želimo financirati trebamo pratiti.

Na Altiusovoj edukaciji 23. i 24. veljače (utorak i srijeda) obnovit ćemo znanja iz područja kontrolinga i steći nova. Raspravit ćemo kako približiti "proizvode" iz portfelja za građanstvo svim građanima da bismo povećali njihovu prodaju, ali i proširili tržišni udio. Naučit ćemo kako izmjeriti koliko smo u tome uspješni i prodajemo li one proizvode koje nam je najlakše prodati ili one na kojima najviše zarađujemo. Naučit ćemo i kako ustrojiti te provesti kontroling troškova i prodaje te kako uvesti porezni kontroling i porezno planiranje na području domaćeg i međunarodnog oporezivanja. Edukacija će nam pomoći da svoju uspješnost podignemo na višu razinu.

Iz edukacije izdvajamo:

 • kako organizirati uspješni kontroling
 • gdje je mjesto kontrolinga u organizacijskoj strukturi banaka i drugih financijskih institucija - kontroling i njegove funkcije i zadaci
 • objekti kontrolinga
 • kako teče metodologija uvođenja kontrolinga
 • odnos kontrolinga i drugih funkcija u poduzeću
 • kontroling i računovodstvo (partneri ili suparnici) - kako ustrojiti računovodstvo koje je upotrebljivo za kontroling
 • financijski izvještaji banaka - informacije za kontroling
 • benchmarking - instrument suvremenog kontrolinga - što drugi rade bolje od nas
 • kontroling prodaje - koji su naši proizvodi "zvijezde", a koji "psi"
 • kako ulagati tamo gdje se očekuju najveći dobici - pokazatelji financijske analize poduzeća koja želimo financirati
 • kako čitati "između redova" financijske izvještaje poduzeća koja želimo financirati
 • kako primijeniti kontroling u marketingu
 • izvještaji iz kontrolinga - najvažniji oblik komunikacije s menadžmentom, ali i sa svim drugim funkcijama
 • porezni kontroling i porezno planiranje - što uključuje:
  • izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost - oporezivanje banaka i drugih financijskih institucija - NOVOSTI
  • Zakon i Pravilnik o porezu na dobit - primjena MSFI-a - specifičnosti
  • transferne cijene i "seljenje" dobiti - metodologija njihovog utvrđivanja
  • ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (dohodak i dobit) - usporedba - gdje (u kojoj zemlji regije) nam se više isplati
  • zaposliti regionalne menadžere

Edukacija je namijenjena:

 • upravi i voditeljima banaka i drugih financijskih institucija (štedionica, štednih banaka, kreditnih unija, stambenih štedionica)
 • upravi i voditeljima koji rade na poslovima kontrolinga banaka i drugih financijskih institucija
 • upravi i voditeljima koji rade na poslovima upravljanja troškovima te poslovima financija i računovodstva
 • svima koji rade na poslovima plana i analize
 • osobama koje rade na svim operativnim poslovima, a željele bi znati više

Nakon završene edukacije svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Dar za najsretnijeg polaznika!

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
23.2.2010.
Zagreb