Kontroling planiranja i izvještavanje iz kontrolinga – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Kontroling planiranja i izvještavanje iz kontrolinga

Prijave su otvorene
Za prijavu na ovu edukaciju kliknite na željeni termin
21.1.2025.
09:00 – 14:00
Zagreb

Ovu edukaciju moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting - udaljeno praćenje edukacije

Polaznici će raditi na računalima i u Qlik Sense BI alatu. Nakon radionice bit će osposobljeni za samostalnu analizu planova kroz BI alat.

Informacije koje se nalaze u dokumentu planiranja najvažniji su objekt kontrolinga. Kontroleri, ali i svi direktori/voditelji sektora na temelju izvještaja o odstupanjima donose odluke o daljnjem smjeru koji može biti nastavak zacrtanog puta ili pak promjena smjera. Na to nas upozoravaju ostvareni ili pak neostvareni KPI nakon kojih se donose zaključci o daljnjem tijeku događaja. Na radionici ćemo proći kroz planove, utvrditi odstupanja (ostvarene i neostvarene KPI) te dati prijedloge unaprjeđenja.

Na radionici će polaznici naučiti:

 • Kako kreirati izvještaje za potrebe praćenja planiranja
 • Kako na temelju planova postaviti KPI
 • Kako napraviti analizu poslovanja nakon što utvrdimo da planovi ne idu u željenom smjeru
 • Kako napraviti analizu okruženja
 • Kako predlagati rješenja
 • Kako kreirati Storytelling
 • Kako koristiti BI alate kod kreiranja izvještaja

Radionica je namijenjena:

 • svim osobama u organizaciji uključenima u proces poslovnog planiranja
 • menadžerima koji rade na poslovima kontrolinga
 • menadžerima koji rade na poslovima financija i računovodstva
 • poslovnim analitičarima
 • voditeljima prodaje
 • voditeljima proizvodnje
 • voditeljima nabave

Voditelj financijskog kontrolinga – jednogodišnje usavršavanje Poslovnog učilišta Altius

Želite li saznati više o ovom jednogodišnjem usavršavanju? Preuzmite brošuru!

Prijave su otvorene
Za prijavu na ovu edukaciju kliknite na željeni termin
12.6.2024.
Zagreb
21.1.2025.
Zagreb