Kontroling prodajnih cijena - kako kreirati prodajnu cijenu koja će privući kupce – Edukacije – Altius

Jednodnevna edukacija

Kontroling prodajnih cijena - kako kreirati prodajnu cijenu koja će privući kupce

 • Altius savjetovanje, Dragutina Domjanića 25, Zagreb
 • Cijena / 185,81 € (1.400,00 kn) + PDV
 • dr. sc. Andreja Švigir
Prijave su otvorene
Za prijavu na ovu edukaciju kliknite na željeni termin
27.4.2023.
09:00 – 14:00
Zagreb

Ovu edukaciju moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting - udaljeno praćenje edukacije

KAKO KREIRATI PRODAJNU CIJENU KOJA ĆE PRIVUĆI KUPCE?

Kontroling prodajnih cijena je tema o kojoj se uopće ne govori, a i te kako utječe na vašu uspješnost!
Rezervirajte svoje mjesto!

Polaznici će raditi na dva odvojena studija slučaja.

„Hrvatska poduzeća nisu konkurentna u cijenama“, fraza je koju prečesto čujemo. Cijena regulira volumen prodaje, utječe na prihod i dobitak, ali i na prosječne troškove. Što nam poručuje? Gdje se zapravo nalaze naši problemi? Kako na cijenu utječu troškovi? Kako pronaći uzroke nekonkurentnosti? Koja je to cijena koja će biti konkurentna? Možete i vi biti kreatori prodajnih cijena? Zašto slijediti druge? Pridružite nam se na edukaciji 27. travnja (četvrtak) u Zagrebu.

 

Sadržaj radionice:

 • kratkoročno i dugoročno kreiranje prodajnih cijena: tržišni vs troškovni pristup
 • odlučivanje o prodajnim cijenama na primjeru cijene koštanja čokolada „Slatko“ i „Najslađe“ (polaznici će raditi na praktičnom primjeru)
 • kako odrediti prodajnu cijenu projekta „uvođenje informacijskog sustava u poduzeće“ (polaznici će raditi na praktičnom primjeru)
 • varijabilni vs fiksni troškovi kod formiranja prodajne cijene
 • kreiranje tablice i grafikona koji pomažu u određivanju optimalne cijene proizvoda. Koja je to cijena u našem primjeru?
  Idealna prodajna cijena
 • zašto je jedinični trošak proizvoda/usluga presudan za utvrđivanje prodajne cijene
 • gdje smo griješili do sada? I kako ćemo ispraviti pogreške?
 • svaka prodajna cijena ima svoje elemente (strukturu), a to su: ponuda, mjesto ponude, potrebe, kupovna moć - kako ih uskladiti?
 • cijena proizvodnje vs cijena ponude vs cijena potražnje
 • indeksi cijena: Laspeyresova vs Paascheova formula skupnog indeksa cijena - koju i kada primijeniti
 • što činiti kada cijene određuje proizvođač, kupac ili država?
 • ODREĐIVANJE CIJENE TROŠKOVNOM METODOM: full costing metoda vs metoda standardnog troška vs metoda marginalnog troška - polaznici rade na praktičnom primjeru
 • ODREĐIVANJE PRODAJNIH CIJENA NA TEMELJU PONUDE I POTRAŽNJE: postotak profita vs postotak marže
 • kako odrediti cijenu nove čokolade „Najslađa od svih“: visoka vs penetrirajuća vs cijena zrelih proizvoda
  Čokolada
 • zašto je važna struktura troškova u ukupnim troškovima cijene koštanja
 • varijabilni vs fiksni trošokovi: za koji grafikon biste se odlučili? Jeste li sigurni u svoju odluku?
  Varijabilni i fiksni troškovi
 • posljedice nepromišljenog određivanja prodajne cijene
 • posljedice nerazumnog određivanja rabata i popusta

 

Radionica je namijenjena:

 • upravi i voditeljima koji rade na poslovima kontrolinga
 • upravi i voditeljima koji rade na poslovima upravljanja kupcima
 • upravi i voditeljima koji rade na poslovima upravljanja zaliha
 • upravi i voditeljima koji rade na drugim rukovodećim poslovima
 • vlasnicima poduzeća koji žele poboljšati svoje poslovanje i usvojiti pravila upravljanja cijenama
 • menadžerima čiji je zadatak unaprijediti poslovanje poduzeća
 • voditeljima komercijale i prodaje
 • voditeljima marketinga

Voditelj financijskog kontrolinga – jednogodišnje usavršavanje Poslovnog učilišta Altius

Želite li saznati više o ovom jednogodišnjem usavršavanju? Preuzmite brošuru!

Prijave su otvorene
Za prijavu na ovu edukaciju kliknite na željeni termin
17.4.2014.
Zagreb
5.6.2014.
Zagreb
29.4.2015.
Zagreb
16.6.2015.
Zagreb
9.4.2018.
Zagreb
9.4.2019.
Zagreb
27.4.2023.
Zagreb