Jednodnevna radionica

Kontroling troškova - kako izračunati efikasnost rada i kako potaknuti ljude na odlučivanje

 • Altius savjetovanje, Dragutina Domjanića 25, Zagreb
 • 22. svibnja (srijeda); 1 dan - 7 sati
 • Cijena / 1.300,00 kn + PDV
  Na cijenu ostvarujete 5% popusta.
 • dr. sc. Andreja Švigir ovl. rev.
Prijave su otvorene
Za prijavu na ovu edukaciju kliknite na željeni termin
22.5.2019.
08:30 – 14:15
Zagreb

Ovu edukaciju moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting - udaljeno praćenje edukacije

Rad u grupama na praktičnim primjerima
Samostalan rad uz interpretaciju
Donošenje odluka prema mapi posljedica
Igra „dva klana“

- razmišljate o paradoksima karakterističnim za ponašanje troškova
- ne uspijevate troškove „držati pod kontrolom“... jednostavno - rastu brže od prihoda
- pitate se kako izračunati granični trošak
- niste sigurni koji troškovni model (varijabilni, ABC, ciljani, životnog vijeka) primijeniti na području kalkulacije, a koji na nižim razinama kontribucije
- pitate se koji model primijeniti kod obračuna škarta (zanemarivanja vs posebnog elementa troška)
- niste sigurni kako kreirati „tablice troškova“
- želite kreirati „what if“ analizu troškova, ali do sada niste u tome uspjeli - analiza slučaja može obuhvatiti sljedeća pitanja i scenarije na trenutni rezultat:
1.) voditelj proizvodnje misli da bi proizvod 1 trebalo kupovati, a ne proizvoditi. Predlaže dobavljača koji mu može isporučiti proizvod po cijeni od 320 kn/t, ako se nabavi količina od 2000 do 3000 komada. Drugi proizvodi koji zadovoljavaju traženu kvalitetu se ne mogu naći na tržištu.
2.) kontroler misli da treba ukinuti proizvodnju proizvoda 4 i prihvaća povećanje proizvodnje proizvoda 3 za tri puta i proizvoda 2 za 500 komada. Provizije za prodaju proizvoda 3 treba također povećati na 15 kn/t.


 • pitate se kako kod odlučivanja o troškovima koristiti CVP analizu

 • niste sigurni kako izračunati efikasnost rada i jesu li troškovi rada fiksni ili varijabilni troškovi
 • previše vremena trošite na pronalaženje ključeva za raspored indirektnih troškova - pitate se je li to zaista potrebno
 • razmišljate o ABC pristupu kod pružanja usluga, ali vas brinu reakcije
 • niste sigurni kako pratiti kapitalne izdatke i kada se ulaganja počinju efektuirati
 • želite ljude poticati na odlučivanje i upravljanje troškovima vlastitih centara odgovornosti, ali niste sigurni u model koji pritom treba primijeniti

Iz radionice izdvajamo:

 • koja je uloga troškova u poslovanju i kako ih klasificirati
 • podaci o troškovima neophodni za menadžersko izvještavanje
 • posebnosti direktnih i indirektnih troškova
 • posebnosti fiksnih i varijabilnih troškova
 • indirektni troškovi i "ključevi" njihove raspodjele
 • granični troškovi - na što upozoravaju
 • posebnosti praćenja troškova uprave i prodaje uz karakteristične troškovne modele
 • kako rasporediti troškove iz neproizvodnih u proizvodne odjele
 • analiza točke pokrića, planiranje troškova, količine proizvodnje/prodaje i njihov utjecaj na dobit
 • utjecaj promjene razine aktivnosti na apsorpcijski i marginalni pristup troškovima
 • varijabilni vs apsorpcijski vs ABC pristup troškovima
 • posebnosti Kaplanovog pristupa troškovima
 • planiranje kapitalnih izdataka
 • računovodstvena stopa povrata ulaganja vs metoda interne stope rentabilnosti vs metoda neto sadašnje vrijednosti
 • koji su troškovi značajni za donošenje odluka i mjerenje uspješnosti poslovanja - relevantni vs irelevantni troškovi, diferencijalni ili inkrementalni troškovi
 • kako uspostaviti uspješan program za smanjenje troškova i kako u proces uključiti sve zaposlene - pristupi mjerenjima uspješnosti (povrat od ulaganja ROI - prednosti i nedostaci ove metode, procjena uspješnosti društva u cjelini, rezidualna dobit)

Radionica je namijenjena:

 • svima koji rade na poslovima kontrolinga
 • menadžmentu svih razina koji želi poslovanje poduzeća učiniti uspješnijim
 • svima koji rade na poslovima plana i analize
 • svim odjelima u poduzeću čiji je zadatak optimizirati troškove svog odjela

 

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Prijave su otvorene
Za prijavu na ovu edukaciju kliknite na željeni termin
24.3.2015.
Zagreb
22.3.2018.
Zagreb
11.6.2018.
Zagreb
11.12.2018.
Zagreb
22.1.2019.
Zagreb
1.3.2019.
Zagreb
22.5.2019.
Zagreb