Kontroling u hotelijerstvu – Edukacije – Altius

Dvodnevni trening

Kontroling u hotelijerstvu

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 26.10.2009.

Zašto kontroling treba hotelijerima? Kamo ga smjestiti, kako mu dodijeliti zadatke i postaviti ciljeve? Kako uvesti kontroling u hotelijersku djelatnost i kako ga pravilno razvijati? Potreba za kontrolingom u hotelijerstvu sve je veća jer je i upravljanje hotelima sve složeniji i zahtjevniji posao za čije obavljanje menadžment mora biti pravilno educiran, ali imati i educirane kontrolere.

Na treningu 26. i 27. listopada (ponedjeljak i utorak) u Zagrebu naučimo kako koristiti alate kontrolinga u hotelijerstvu.

Iz edukacije izdvajamo:

 • menadžment i menadžeri - preduvjet uspješnosti poslovanja, s osvrtom na posebnosti hotela
 • što je kontroling i zašto kontroling u hotelijerstvu - koncepcije kontrolinga i njegova orijentacija
 • uvođenje kontrolinga u hotelijersku djelatnost
 • kontroling na raznim razinama hotelijerskog menadžmenta
 • odnos kontrolinga i drugih srodnih područja (financije i računovodstvo)
 • odnos kontrolinga i menadžmenta
 • organizacija kontrolinga u hotelijerskoj djelatnosti, sustav organiziranja uz raspravu
 • analiza poslovanja i operativni kontroling
 • sustav informiranja i izvještavanja
 • kako analizirati poslovanje u hotelijerstvu
 • kako primjenjivati metode analize (sustavi ranog upozorenja, ABC analize, pokazatelji i sustavi pokazatelja)
 • objekti kontrolinga - podsustavi menadžmenta
 • sustav planiranja u hotelijerstvu (strateško, taktičko i operativno planiranje)
 • izrada plana u hotelijerstvu i uloga kontrolinga - studij slučaja
 • sustav kontrole (pojam i svrha kontrole, usklađivanje kontrole na svim razinama)
 • sustav vrijednosti - uloga kontrolinga u sustavu vrijednosti
 • sustav upravljanja ljudskim resursima u hotelijerstvu (kako mjeriti učinke fluktuacije, te kakav je učinak fluktuacije na dobit društva)
 • kontroling marketinga u hotelijerstvu - studij slučaja
 • kontroling računovodstva hotelijerstva - studij slučaja
 • kontroling logistike hotelijerstva - studij slučaja

Edukacija je namijenjena:

 • menadžmentu svih razina koji želi poslovanje hotela učiniti uspješnijim
 • menadžmentu svih razina koji radi na poslovima upravljanja hotelom
 • svima koji rade na poslovima kontrolinga
 • svima koji rade na poslovima plana i analize
 • svima koji žele smanjiti neizvjesnost i rizike poslovanja hotela
 • odjelima u hotelu koji sudjeluju u izradi master plana hotela

Nakon završene edukacije svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
26.10.2009.
Zagreb