Upravljanje poslovnim rezultatom - What if I inkrementalne analize u kontrolingu – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Upravljanje poslovnim rezultatom - What if I inkrementalne analize u kontrolingu

 • Altius savjetovanje, Dragutina Domjanića 25, Zagreb
 • 29. siječnja (ponedjeljak); jedan dan - 7 sata
 • Cijena / 172,54 € (1.300,00 kn) + PDV
  Na cijenu ostvarujete 5% popusta.
 • dr. sc. Andreja Švigir
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 20.1.2016.

Znamo li upravljati poslovnim rezultatom? Bez uvažavanja zakonitosti i procesa kroz koje poduzeća prolaze, bez sagledavanja tržišta, konkurencije, ali i vlastitih slabosti i potencijala, poslovni rezultat ostat će samo na razini ideje. Tko je odgovoran za njegovo kreiranje, a tko za praćenje? Kako djelovati kao tim, kako promišljati o uspjehu na integralan način? Saznajte na seminaru 29. siječnja (ponedjeljak) u Zagrebu.

 

Ciljevi seminara su:

 • sagledati sve aspekte poslovnog rezultata
 • uočiti najvažnije faze analize poslovnog rezultata
 • definirati najvažnije pokazatelje koji se koriste u analizi poslovnog rezultata
 • podsjetiti se na metode utvrđivanja realnog prihoda
 • uočiti i uvažiti utjecaj raznih faktora na prihod i dobit

 

Iz sadržaja radionice:

 • uloga kontrolinga u stvaranju vrijednosti poduzeća
 • razumijevanje strategije poduzeća – UPITNIK
 • odnos kontrolinga i menadžmenta (sunflower manageri i nesigurni kontroleri)
 • definiranje i mjerenje uspjeha /riječi i brojevi
 • kako odrediti i kvantificirati ciljeve
 • priprema za ostvarivanje rezultata (ljudi, alati, potencijali) – vježba 6 šešira
 • kreiranje sustava ranog upozorenja na strateškoj i operativnoj razini (što kada ne ide sve kako treba – studij slučaja)
 • upravljanje poslovnim rizicima – poluga upravljanja poslovnim rezultatom i vrijednosti poduzeća
 • mjerenje, ocjenjivanje i upravljanje poslovnim rezultatom – studij slučaja
 • proračun realnog obujma poslovanja pomoću planskih cijena i ekvivalenata
 • faktorska analiza poslovnog rezultata
 • analiza obujma i strukture poslovnog rezultata
 • analiza poslovnog rezultata pomoću pokazatelja i indikatora
 • kako sugerirati rješenja - vježba

 

Radionica je namijenjena:

 • menadžmentu svih razina koji želi poslovanje poduzeća učiniti uspješnijim
 • menadžmentu svih razina koji radi na poslovima upravljanja poduzećem
 • direktorima i voditeljima kontrolinga
 • direktorima i voditeljima sektora plana i analize

 

Svaki polaznik će dobiti Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
20.1.2016.
Zagreb