Napravite polugodišnju analizu poslovanja kroz gotove predloške u Excelu – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Napravite polugodišnju analizu poslovanja kroz gotove predloške u Excelu

Prijave su otvorene
Za prijavu na ovu edukaciju kliknite na željeni termin
26.6.2024.
09:00 – 14:00
Zagreb

Ovu edukaciju moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting - udaljeno praćenje edukacije

Pola godine već je iza nas. Jesu li i rezultati onakvi kakve smo planirali. I ako jesu, i ako nisu trebat će ih detaljno analizirati kako bismo krenuli putem forecasta. Iako smo najčešće fokusirani na račun dobiti i gubitka ipak je važno analizirati i bilancu i novčane tokove, jer jedino ćemo tako dobiti cjeloviti uvid u kvalitetu našeg poslovanja te ćemo znati koje aktivnosti treba poduzeti i kakve odluke treba donijeti. Pridružite nam se na radionici 26. lipnja (srijeda) u Zagrebu, ili online i napravimo zajedno analizu jednog poduzeća, a vi sa sobom odnesite znanje i predloške u excelu u koje ćete staviti podatke vašeg poduzeća.

Zašto je ova radionica baš za Vas?

 • Jer ćete raditi na računalima i jer ćete dobiti gotove modele u excelu
 • Jer se odlučuje prema mapi POKAZATELJA
 • Zato što želite ocijeniti kvalitetu vlastitog poslovanja uz primjenu točno određenih KPI
 • Jer ćete naučiti sve o ZAMKAMA pokazatelja
 • Jer ćete razumjeti što nije dobro u vašem poslovanju iako su svi pokazatelji u granicama poželjnog
 • Zbog toga što ćete naučiti kako primijeniti modele koji ukazuju na uspješnost i modele koji ukazuju na sigurnost poslovanja
 • Jer ćete znati kako interpretirati pokazatelje NOVČANOG TOKA

Teme radionice:

 • kako i kojim pokazateljima uočiti latentne opasnosti u poslovanju - PRAKTIČNA VJEŽBA
 • kako postaviti KPI vlastitog poslovanja uz uvažavanje specifičnosti biznisa - PRAKTIČNA VJEŽBA
 • na što ukazuju pokazatelji financijske analize (financijska sigurnost, korištenje efekata financijske poluge, neto radni kapital i informacija koju nam daje, likvidnost, rentabilnost, aktivnost) - PRAKTIČNA VJEŽBA - KAKO OPTIMIZIRATI POKAZATELJE – RAD NA RAČUNALIMA
 • što je dijagnostička mapa pokazatelja
 • koji su najčešći problemi na kratkotrajnoj imovini i kojim ih tehnikama i alatima uočiti: specifičnosti analize zaliha i specifičnosti analize potraživanja
 • koji su najčešći problemi na dugotrajnoj imovini i kako ih prevenirati
 • sve o poremećajima na području zaduženosti
 • sve o poremećajima na novčanim tokovima – kako postaviti KPI novčanog toka
 • sve o DuPont, ADT i BEX modelima - PRAKTIČNA VJEŽBA
 • što je EVA i što govori o našem poslovanju
 • kreiranje balansiranih KPI uz primjenu BSC modela
 • kako napraviti forecast za naredni period (fokus na bitno)

Što ćete moći nakon radionice?

 • samostalno interpretirati svoje izvještaje
 • razumjeti financijske pokazatelje i znati ih povezati u modele
 • znati prepoznati najčešće pogreške u interpretaciji
 • prepoznati skrivene vrijednosti poduzeća
 • uočiti kvalitetu poslovanja vaših konkurenata
 • prepoznati latentne opasnosti u vlastitom poslovanju
 • kvalitetno osmisliti i upravi predložiti promjene koje se odnose na poboljšanje rezultata poslovanja, ali i restrukturiranje bilance, računa dobiti i gubitka i izvještaja o novčanom toku

Radionica je namijenjena:

 • članovima uprave društva
 • menadžerima koji rade na poslovima upravljanja poduzećem
 • menadžerima koji rade na poslovima plana i analize
 • menadžerima koji rade na poslovima kontrolinga
 • zaposlenicima na operativnim poslovima, a željeli bi znati više 
 • zaposlenicima neekonomskog profila koji rade na upravljanju poduzećem

Voditelj financijskog kontrolinga – jednogodišnje usavršavanje Poslovnog učilišta Altius

Želite li saznati više o ovom jednogodišnjem usavršavanju? Preuzmite brošuru!

Prijave su otvorene
Za prijavu na ovu edukaciju kliknite na željeni termin
18.7.2023.
Zagreb
26.6.2024.
Zagreb